Najdłużej rekomendowaną (od 2006 r.) jest odmiana Lomerit. Najpowszechniej zalecaną, bo aż w 11 województwach - Antonella wpisana na Listę Odmian Zalecanych (LZO) w 2013 r. W tym roku na LOZ wpisano dwie odmiany: Zenek (woj. łódzkie i pomorskie) oraz SU Melania (woj. pomorskie).

Poniżej charakterystyka odmian opracowana na podstawie ogólnopolskich wyników Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Antonella - wpisana do Krajowego Rejestru (KR) w 2011 r. Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność i tolerancja na zakwaszenia gleby średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, czarną plamistość, pleśń śniegową duża do bardzo dużej, na czarną plamistość i rdzę jęczmienia prawie duża do bardzo dużej, na plamistość siatkową duża. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka w ziarnie średnia.

Bartosz (KR 2006) - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego, o dobrej plenności i średniej mrozoodporności. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odporność na rynchosporiozę, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, czarną plamistość, pleśń śniegową i mączniaka prawdziwego duża. Rośliny dość wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża, zawartość białka w ziarnie dość mała.

Fridericus (KR 2007) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego, o dobrej plenności i dość dużej mrozoodporności. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odporność na rynchosporiozę, pleśń śniegową duża do bardzo dużej, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, czarną plamistość duża. Rośliny dość wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie - średnie.