Jęczmień ozimy jest gatunkiem, który może zaplonować podobnie jak pszenica ozima. Niestety, w porównaniu do pozostałych zbóż odznacza się najniższą mrozoopordnością. By poszczególne odmiany tego gatunku mogły uwydatnić swój wysoki potencjał plonowania, muszą przede wszystkim przetrwać zimę. Na warunki przezimowania tego zboża mamy niewielki wpływ. Możemy jednak zwiększyć na to szanse, wybierając do siewu odpowiednią odmianę. Z pomocą w dokonywaniu wyborów przychodzą Listy Odmian Zalecanych opracowywane przez COBORU. Są one tworzone na podstawie wyników doświadczeń PDO i polecane do siewu w poszczególnych województwach. Wybierając odmianę, wystarczy kierować się rekomendacjami tworzonymi dla regionu, w którym położone jest nasze gospodarstwo.

Do siewu na rok 2017 najczęściej polecaną odmianą jest Titus oraz Zenek (w 11 województwach), następnie KWS Meridian (9 województw) oraz Antonella (8 województw). Największy wybór odmian mają rolnicy z województwa podkarpackiego i śląskiego (odpowiednio po 8 i 7 odmian). Niestety, z podpowiedzi nadal nie mogą korzystać rolnicy z województwa świętokrzyskiego oraz małopolskiego, gdyż dla tych regionów takich list jak dotąd nie utworzono.

Poniżej przedstawiamy charakterystykę odmian (wg COBORU), które w bieżącym roku w poszczególnych województwach na LOZ pojawiły się po raz pierwszy. Wymieniamy także te, które wstępnie zarekomendowano.

Titus (w Krajowym Rejestrze od 2012 r.) - odmiana pastewna o kłosie wielorzędowym. W 2017 roku pojawiła się na liście w województwie lubuskim. Plonowanie na poziomie wzorca lub poniżej. Zimotrwałość oceniona na 5,0 (w skali 9-stopniowej). Odporność na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia - dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość - średnia. Rośliny wysokie (około 110 cm), o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia - dość późny, dojrzewania - przeciętny. Masa 1000 ziaren - dość duża, wyrównanie ziarna - średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym - duża. Zawartość białka w ziarnie - średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna. Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska.