Jęczmień ozimy jest gatunkiem o wysokim potencjale plonowania, niestety jednak ze zbóż najbardziej jest wrażliwy na niekorzystne warunki panujące na przestrzeni zimy. Silne mrozy i mroźne wiatry, okres bezśnieżny czy gwałtowne spadki temperatur bywają zabójcze dla roślin.

COBORU od lat prowadzi badania zimotrwałości odmian zbóż ozimych w tym oczywiście także jęczmienia ozimego. W warunkach doświadczeń polowych jak i prowokacyjnych (chłodnia, nasyp itp.) oceniają podatność odmian na wymarzanie.

Bywają takie sezony jak pamiętny 2011/2012 lub miniony 2015/2016 gdzie w warunkach polowych wymarza większość poletek doświadczalnych z podatnym na mrozy jęczmieniem ozimym. W takiej sytuacji automatycznie liczba doświadczeń maleje i weryfikacje zimotrwałości można opierać jedynie na tych, które pozostały.

Ogólna mrozoodporność oceniane są w badaniach COBORU w skali 9-stopniowej. Jak podają naukowcy z COBORU w opracowaniach, w przypadku mrozoodporności można w uproszczeniu przyjąć, że różnica 1 stopnia w skali 9-stopniowej na plus oznacza około 10 proc. więcej zimujących roślin. Z praktycznego punktu widzenia należy mieć jednak świadomość, że oceny mrozoodporności jęczmienia ozimego są nieporównywalne z ocenami odmian pszenicy ozimej czy pszenżyta ozimego.

W tegorocznych badaniach COBORU przezimowanie odmian wyrażono w procentach martwych roślin, oszacowanych 2-3 tygodnie po ruszeniu wiosennej wegetacji, gdy wyraźnie można było odróżnić rośliny żywe od martwych.Wyniki te skonfrontowano z tymi jakie uzyskano w sezonie 2011/2012. Dane te mają znaczący udział w weryfikacji aktualnej oceny mrozoodporności. Zestawienie wszystkich badanych odmian  zaprezentowano w załączonej do tekstu tabeli.

Podobał się artykuł? Podziel się!