W skupach „ceni” się obecnie zboże paszowe. W przeciągu ostatnich dwóch tygodni można zaobserwować znaczny – nawet 20 zł na tonie – wzrost cen ziarna paszowego. Najbardziej podrożał jęczmień, następne w kolejce są pszenżyto ok. 570 zł/t i pszenica paszowa ok. 625 zł/t.

Co jest powodem wzrostu cen? Zdaniem ekspertów jest to nadal wynik trudnych zbiorów kukurydzy ziarnowej, które z powodu pogody znacznie się opóźniły. Na polach zostało jeszcze ok. 10 proc. areału uprawy kukurydzy. Cena nasion nieznacznie się obniżyła, bo jeszcze dwa tygodnie temu średnia to 400 zł/t (wilgotność 30 proc.), a obecnie kształtują się na poziomie 390 zł/t.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 29 listopada 2017 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A. (Szymanów)
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- żyto konsumpcyjne – 550,
- kukurydza mokra – 350.

Lubella S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 650.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 645,
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- żyto paszowe – 470,
- pszenżyto – 570,
- jęczmień konsumpcyjna – 560,
- jęczmień paszowy – 550,
- owies – 485,
- rzepak – 1550,
- gryka – 1100,
- kukurydza mokra – 420.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 650.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 620-680,
- żyto konsumpcyjne - 600.

Osadkowski S.A.
- pszenica – 640,
- jęczmień – 500,
- soja – 1400,
- kukurydza mokra – 410.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 660,
- pszenżyto – 600,
- jęczmień paszowy – 620,
- kukurydza sucha – 600,
- kukurydza mokra – 400.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 610,
- żyto konsumpcyjne – 510,
- jęczmień konsumpcyjny – 580.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 610,
- pszenica paszowa – 580.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 675-700,
- pszenica paszowa – 650,
- żyto konsumpcyjne – 530-560,
- żyto paszowe – 500,
- pszenżyto – 575,
- jęczmień konsumpcyjna – 600,
- jęczmień paszowy – 580,
- owies – 430-440,
- rzepak – 1550,
- kukurydza sucha – 610,
- kukurydza mokra – 400,
- łubin – 830,
- bobik – 730.