Cena jęczmienia jest obecnie w wielu badanych przez nas punktów skupu zbliżona do ceny pszenicy. Bardzo często tona tego ziarna kosztuje 650 zł, ale są też miejsca, gdzie jest ona bardzo zaniżona i kształtuje się na poziomie 550 zł. Drogie jest też pszenżyto, które kosztuje nawet 620 zł/t netto, średnia jednak w tym tygodniu dla tego gatunku to 570 zł/t netto.

W cennikach figuruje też kukurydza sucha, której cena oscyluje wokół 600 zł/t netto. Mokre ziarno w cennikach występuje już bardzo rzadko, bo i mało zostało go już na polach. Średnia cena rzepaku z kolei wynosi obecnie 1540 zł/t netto.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 8 grudnia 2017 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A. (Szymanów)
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- żyto konsumpcyjne – 550,
- kukurydza mokra – 350.

Lubella S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 650.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 645,
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- żyto paszowe – 470,
- pszenżyto – 570,
- jęczmień konsumpcyjna – 560,
- jęczmień paszowy – 550,
- owies – 485,
- rzepak – 1550,
- gryka – 1100,
- kukurydza mokra – 420.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 650.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 620-680,
- żyto konsumpcyjne - 600.

Osadkowski S.A.
- pszenica – 640,
- jęczmień – 500,
- soja – 1400,
- kukurydza mokra – 410.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 660,
- pszenżyto – 600,
- jęczmień paszowy – 620,
- kukurydza sucha – 600,
- kukurydza mokra – 400.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 640,
- żyto konsumpcyjne – 530,
- jęczmień konsumpcyjny – 650.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 610,
- pszenica paszowa – 580.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 675-700,
- pszenica paszowa – 650,
- żyto konsumpcyjne – 530-560,
- żyto paszowe – 500,
- pszenżyto – 560,
- jęczmień konsumpcyjna – 680,
- jęczmień paszowy – 660,
- owies – 430-440,
- rzepak – 1570,
- kukurydza sucha – 605,
- kukurydza mokra – 380,
- łubin – 830,
- bobik – 730.