Problemy z niedoborem wilgoci odbiły się w wielu gospodarstwach spadkiem plonu zbóż. Mimo to nie są one widoczne w ostatnich wstępnych wynikach plonowania pochodzących z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO). Co ciekawe dla samych pracowników COBORU sytuacja ta była zaskoczeniem.

Plony wzorca były w nich wyższe niż w dwóch poprzednich latach. Wyniosły one dla poziomu a1 (przeciętny poziom agrotechniki) – 85,5 dt/ha, kiedy w roku 2014 wartość ta to 81 dt/ha, a w roku 2013 – 68,9 dt/ha. Z kolei dla poziomu a2 (wysoki poziom agrotechniki o zwiększonym nawożeniu azotowym, aplikacji dolistnych preparatów wieloskładnikowych, a także ochronie przed wyleganie i chorobami) – 95,7 dt/ha (2014 r. – 94,7 dt/ha, 2013 – 77 dt/ha).

Wzorcem dla roku 2015 i 2014 były takie odmiany jak: Souleyka, SU Melania, Titus, a dla 2013 r.: Souleyka, Titus, Nickela.

Dlaczego są tak wysokie plony? Zdaniem przedstawicieli COBORU powodem może być fakt, że plon obliczany jest dla standardowej wilgotności ziarna 14 proc., a w tym roku w czasie żniw było sucho i suche były też nasiona, co podniosło ich szacunki. Dodatkowo trzeba przyznać, że doświadczenia prowadzone są na dobrych glebach, co może też wpływać na ich wysokość. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że nie są to końcowe dane, gdyż do zbioru pozostało jeszcze blisko 10 proc. doświadczeń, a ich wynik może zmienić ostateczne plony wzorca i poszczególnych odmian.

Które odmiany plonowały najwyżej?

Przy poziomie agrotechniki a1 były to (w nawiasie zimotrwałość w ocenie 9ᵒ, gdzie 1 oznacza bardzo małą, a 9 bardzo dużą zimotrwałość):
- KWS Kosmos – 109 proc. wzorca (5),
- Scarpia – 104 proc. wzorca (5),
- SU Elma – 104 proc. wzorca (5),
- KWS Meridan – 102 proc. wzorca (5),
- SU Melania – 102 proc. wzorca (4,5),
- Titus – 102 proc. wzorca (5,5),
- Zenek – 102 proc. wzorca (5,5).

Przy poziomie a2 były to praktycznie te same odmiany co w wypadku a1:
- KWS Kosmos – 106 proc. wzorca,
- Scarpia – 105 proc. wzorca,
- KWS Meridan – 104 proc. wzorca,
- SU Elma – 104 proc. wzorca,
- Antonella – 102 proc. wzorca (5),
- Fridericus – 102 proc. wzorca (6),
- Titus – 102 proc. wzorca.

Generalnie trzeba zaznaczyć, że jeśli chodzi o zimotrwałość to badane odmiany jęczmienia ozimego mieściły się w skali od 4,5 do 6.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!