Stanowisko rzepaku ozimego po zbożach jarych bądź ozimych to norma. Kombajnowy zbiór zbóż (innego praktycznie nie ma) to według orientacyjnych danych 60-80 samosiewów na 1 m2 plantacji rzepaku. Szacuje się, że niezwalczone mogą doprowadzić do obniżki plonu nasion na poziomie 28 proc. Podstawy do zwalczania są z pewnością. Pozostaje dylemat, jaka jest różnica między zagrożeniem ze strony samosiewów zbóż jarych i ozimych. Wielu plantatorów wychodzi z założenia, że samosiewy zbóż jarych wymarzną i nie będą stanowiły konkurencji dla rzepaku. Po części to prawda, ponieważ rzeczywiście wymarzną - ale kiedy? W ostatnich latach jesienie były długie i ciepłe. Bywało, że pierwsze mrozy, które przerwały wegetację zbóż jarych, wystąpiły w trzeciej dekadzie grudnia. To od momentu wschodów (rzepaku i zbóż) bardzo długi okres współzawodniczenia, co prawda ostatecznie wygrany przez rzepak, ale nie zawsze w kondycji zadowalającej przed wejściem w okres spoczynku zimowego. Duże prawdopodobieństwo wymiernych efektów konkurencyjnego działania samosiewów zbóż jarych całkowicie wyjaśnia rolę zbóż ozimych, których wegetacja w zależności od gatunku zakończy się mniej więcej w terminie żniw rzepaku. Ponadto należy zwrócić uwagę, że podczas wiosny bardzo często panują niedogodne warunki do stosowania graminicydów. Po wiosennych roztopach często terminowy wjazd w pole jest utrudniony. Wiosenne deszcze nie sprzyjają podsuszeniu gleby, a zwilżając rośliny, uniemożliwiają również wykonanie oprysku. Jeżeli w tym okresie jest ciepło, samosiewy stają się coraz bardziej odporne, a rzepak coraz bardziej wrażliwy na działanie graminicydu. Ostatni termin wykonania zabiegu to faza siedzącego pędu kwiatowego.

Analizując problem zwalczania chwastów, można podjąć słuszną decyzję o zwalczaniu ich wszystkich już jesienią, łącznie z ewentualnie występującym perzem. Szczegółowe zalecenia obejmujące dawki i terminy stosowania poszczególnych graminicydów zamieszczono w tabeli. Niemniej chcąc uzyskać jak najlepsze efekty w zwalczaniu traw w rzepaku, lepiej poznać je jeszcze bardziej.