Charakterystyka

Bojko to odmiana populacyjna żyta zarejestrowana jako jara w 2005 r. Ma jednak cechy zarówno formy ozimej, jak i jarej. Przede wszystkim posiada geny zimotrwałości, które pozwalają roślinom przezimować. Jednocześnie w testach w szklarniach żyto to przechodziło jarowizację w temperaturze powyżej 10OC. W tak wysokiej temperaturze tego procesu nie może przejść żyto ozime, które musi przebywać w temperaturze 1OC przez 6 tygodni. Dzięki takim właściwościom jest w stanie przejść w stan generatywny (strzelanie w źdźbło, kłoszenie) w każdych warunkach w Polsce.

Ponieważ Bojko to odmiana populacyjna, przez 3 lata od zakupu kwalifikowanego materiału siewnego może być wysiewana bez obniżki plonu, bo przez ten czas nie traci swoich właściwości.

Ziarno odmiany Bojko odznacza się wysoką zawartością białka (12,7–14,8 proc.), gdy w życie ozimym wynosi ona 10–11 proc. Duża liczba opadania (250–260 se-kund) gwarantuje, że ziarno tej odmiany jest odporne na porastanie ziarna w kłosie. Dla porównania – w wypadku żyta ozimego wynosi najczęściej 100–140 sekund. Z tego powodu ziarno Bojko dobrze nadaje się do przemysłu, który potrzebuje skrobi, ale nie może być ona rozłożona przez alfa amylazę (enzym, który uaktywnia się podczas porastania zboża).

Bojko charakteryzuje się także dobrą odpornością na podstawowe choroby grzybowe atakujące żyto (rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż, rynchosporioza, septorioza liści i plew). Dlatego nie ma potrzeby stosowania w jego uprawie fungicydów. Nie ulega także porażeniu przez sporysz, bo zapylenie roślin jest bardzo skuteczne. Może ono jednak wystąpić, gdy podczas kwitnienia żyta pada deszcz, który utrudnia zapylenie i zamiast pyłku następuje infekcja patogena. Z tych powodów Bojko może być przydatne do uprawy w gospodarstwach ekologicznych.

Rośliny są dość wysokie (w badaniach PDO – 143 cm przy siewie wiosennym w 2007 r.), co powoduje, że zbiera się dużo słomy, którą można wykorzystać do celów energetycznych. Kłoszenie w wypadku siewu ozimego jest o 14 dni wcześniejsze niż u odmian ozimych. Natomiast przy wysiewie wiosennym termin kłoszenia w dużym stopniu zależy od terminu siewu.