Zdecydowana większość pojedynczych substancji czynnych oraz mieszanin fabrycznych i zbiornikowych jest tak dobrana, by zwalczać najbardziej uciążliwe gatunki, włącznie z chwastami zimującymi. Reprezentują je przede wszystkim miotła zbożowa, chabry, fiołki, maki, maruna, przytulia i wiele innych. Ich szkodliwość jest związana z konkurencyjnym działaniem podczas jesieni, ale prawdziwy kłopot zaczyna się w momencie ruszenia wegetacji wiosennej.

Jeżeli chwasty zimujące nie zostały zwalczone, wiosną silnie ukorzenione błyskawicznie, jeszcze przed roślinami uprawnymi, rozpoczynają rozwój i kontynuują współzawodnictwo ze zbożami.

Warunki klimatyczne, w ramach stosunków wodno-glebowych, często są przeszkodą w terminowym wykonaniu zabiegów doglebowych. Dalszy scenariusz jest znany - chwasty nabierają odporności, zboża wraz ze wzrostem stają się coraz bardziej wrażliwe na herbicydy.

W skrajnych warunkach konieczne są wysokie dawki środków chwastobójczych, a w krańcowych sytuacjach już nie można lub nie ma sensu wykonywać zabiegów. W celu uniknięcia wszelkich wiosennych "niespodzianek" rozsądnie jest optymalnie wykorzystać dostępne substancje czynne.

diflufenikan

Jedną z najczęściej przewijających się w zbożach substancji czynnych jest diflufenikan (DFF). Związek selektywny dla wszystkich zbóż ozimych, chociaż poszczególne produkty z jego udziałem często są rejestrowane w ograniczonym zakresie. Sam diflufenikan w formulacji 500 SC jest produkowany w 14 formach handlowych. Substancja ta wykazuje efekt chwastobójczy w stosunku do miotły zbożowej, ale na stanowiskach silnie zachwaszczonych tym gatunkiem czasami zawodzi. Jest idealnym partnerem "wzmacniającym" inne substancje miotłobójcze. Stąd bardzo dobre efekty uzyskuje się po zastosowaniu mieszanin np. z udziałem środków mocznikowych.

Są to izoproturon (Izoproturon 500 SC, Protugan 500 SC) oraz chlorotoluron (Lentipur Flo 500 SC, Tolurex 500 SC), które również z dobrym efektem mogą być stosowane pojedynczo.

Fabryczne mieszaniny diflufenikanu i izoproturonu są reprezentowane przez Cougar 600 SC, Legato Plus 600 SC i Protekt 600 EC zalecane "non-stop" bezpośrednio po siewie, aż do końca wegetacji jesiennej. Jeden z preparatów o takim samym składzie substancji czynnych Pelikan Plus 550 SC posiada rejestrację stosowania po siewie, a następnie dopiero od 3 liści. Podobnymi kombinacjami są mieszaniny oparte na diflufenikanie z chlorotoluronem. Są to zalecane tylko nalistnie preparaty Dyplomata 600 SC, Snajper 600 SC i Legato Pro 425 SC.