Trudne decyzje muszą podejmować rolnicy gospodarujący w rejonie słabego przezimowania ozimin (woj. kujawsko-pomorskie, część wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz warmińsko mazurskiego).Pszenice ozime w tym regionie są słabe i mocno uszkodzone przez mróz. Duża część z nich nie daje złudzeń, gdyż rośliny praktycznie w 80-90 proc. są martwe. Takie plantacje muszą zostać zlikwidowane. 

Część jednak plantacji wykazuje oznaki rozpoczęcia wegetacji. Są przyrosty nowych korzeni, a części wegetatywne zaczęły się zielenić. Są to jednak nadal plantacje niepewne.

Po bliższym przeanalizowaniu takich plantacji okazuje się, że średnio braki w obsadzie można oszacować na poziomie 40-50 proc. i co martwi zagęszczenie roślin na takich plantacjach jest bardzo nierównomierne.

Martwi także stan roślin żywych, które przetrwały zimę. Okazuje się, że ich węzeł krzewienia również jest uszkodzony, a same rośliny najczęściej utraciły od 1 do 2 źdźbeł kłosonośnych.

Taka sytuacja może nieść ze sobą wiele negatywnych następstw. Przede wszystkim jeśli węzeł krzewienia jest choć po części uszkodzony, to pomimo tego, że roślina obecnie wegetuje to w przyszłości będzie mieć poważne problemy z pobieraniem wody i składników mineralnych. Regeneracja takiej rośliny będzie utrudniona, a dalsze krzewienie praktycznie niemożliwe. W rzadkim łanie bujnie rozwijać się będą chwasty.

Co więcej całkowicie przemrożone rośliny rozłożone są na polu losowo, tworząc małe, gołe place. Ciężko w takim łanie wydzielić strefę z lepszą obsadą roślin żywych, co w takim przypadku ewentualnie dałoby możliwość przesiewu tylko części plantacji.

Z wykonanych lustracji na polu okazuje się, że w wielu przypadkach obsada źdźbeł jest zbyt niska by mogła zapewnić przyzwoity plon.

Warto zatem ponownie wybrać się na pole i wykonać stosowne analizy i przeliczyć obsadę. W tym celu przydatna będzie kwadratowa ramka o wymiarach 33cmx33cm, czyli powierzchni 0,1 m2.
Dla pszenicy ozimej stwierdzenie w ramce wartości poniżej 25 źdźbeł na 0,1 m2, jest umownym sygnałem, że lepiej taką pszenicę zaorać. Taka bowiem ilość źdźbeł najczęściej pochodzi od około 130-160 roślin rosnących na 1 m2. To zbyt mało, by taka plantacja wydała plon na ekonomicznie uzasadnionym poziomie.

Podobał się artykuł? Podziel się!