Zagrożenie ze strony septorioz w uprawie pszenicy jest wciąż duże. Szczególnie narażone na te choroby są plantacje w zachodniej i północnej części kraju. Nowym zagrożeniem jest septorioza paskowana liści pszenicy (septoria tritici), która do niedawna uważana była za chorobę o niewielkim znaczeniu gospodarczym. Atakuje pszenicę już jesienią. W wypadku tej choroby stwierdzono powstawanie form odpornych na stosowane preparaty, przede wszystkim z grupy strobiluryn. W roku 2006 w Polsce w 7 na 10 badanych gospodarstw stwierdzono odporność tej choroby na fungicydy oparte na strobilurynie. Były to 4 gospodarstwa w woj. zachodniopomorskim i 3 w woj. kujawsko-pomorskim. Powstawaniu odporności sprzyja ograniczanie przez rolników dawek fungicydów.

Przy zwalczaniu tej choroby bardzo ważne jest, ze względu na długi okres inkubacji (3–4 tygodnie), przestrzeganie terminu wykonania zabiegu. W razie spóźnienia się z opryskiem jego skuteczność jest niewielka. Rolnicy, którzy uprawiają pszenicę na dużych powierzchniach, mogą zaopatrzyć się w specjalne testy polowe, które pomagają stwierdzić obecność danego grzyba na porażonym liściu, np. Septoria Tester czy Septoria Timer.

Ochrona pszenicy ozimej przed septoriozą paskowaną liści była sprawdzana przez rolników działających w Klubie „Oczko”. Klub ten skupia w każdym roku 21 rolników z całego kraju, którzy sprawdzają dla firmy Syngenta w praktyce nowe technologie ochrony roślin.  W roku 2005 były to specjalne rozpylacze do fungicydu Amistar, a w ostatnim sezonie testowana była skuteczność nowego fungicydu Olympus 480 SC.

Olympus jest zalecany do stosowania zapobiegawczego przede wszystkim przy:
- dużym zagrożeniu septoriozą liści,
- uprawie odmian wrażliwych na septoriozę liści (z klasy A – Boomer, Legenda, Olivin, Pegassos, Sukces, Tonacja, Turkis, Zyta, z klasy B –

Anthus, Aristos, Clever, Flair, Kris, z grupy C – Kaja, z grupy K – Slade),
- uprawie zbóż w monokulturze,
- stosowaniu uproszczeń w uprawie,
- stosowaniu strategii antyodpornościowej (zapobieganie powstawaniu odporności grzybów na stosowane preparaty).