Rosnący rynek

Pszenica twarda wymaga klimatu suchego i cieplejszego niż pszenica miękka (zwyczajna). Jest wrażliwa na wilgoć, bo wtedy przy nadmiarze opadów łatwo wylega. Plonuje o 34 proc. gorzej od pszenicy miękkiej. Aby uprawa durum była opłacalna, cena skupu musi być o 40 proc. wyższa od ceny pszenicy konsumpcyjnej. Mimo to na rynku zwiększa się zapotrzebowanie na pszenicę twardą. Na przykład Turcy zamieszkujący w Niemczech i Szwecji poszukują durum do produkcji chleba.

W Polsce wiele małych zakładów produkuje makarony z pszenicy miękkiej, ale wtedy jest on gorszej jakości. Tymczasem wysokiej jakości makaron można uzyskać jedynie z pszenicy twardej.

Komnata

Obecnie Hodowla Roślin Smolice ma w badaniach COBORU pięć odmian pszenicy durum: dwie odmiany ozime (Komnata i SMH 62), a także trzy odmiany jare (SMH 87, SMH 97 i SMH 122).

W 2003 r. Komnata została zgłoszona do badań w COBORU i badana jest do dziś. Najważniejszą część badań przekazano na Węgry i HR Smolice w 2006 r. uzyskała wyłączne prawo do odmiany Komnata do 17 lipca 2031 r.

Twórca Komnaty, dr Jarosław Bojarczuk, zastrzega, że Smolice zajmują się hodowlą durum od niedawna, bo zaledwie od 10 lat,więc jest to początek drogi. Tymczasem wyhodowanie jednej odmiany zabiera 15 lat. Dzięki badaniom szklarniowym proces ten można jednak skrócić o połowę.

Komnata to pszenica twarda ozima. Ma geny zimotrwałości niespotykane wcześniej u takiej formy pszenicy i jako pierwsza odmiana durum zimuje w naszym klimacie. Jest wcześniejsza pod względem kłoszenia o mniej więcej 5 dni w stosunku do wzorcowych odmian pszenicy zwyczajnej. To odmiana krótkosłoma, źdźbła mają wysokość 84 cm.

Komnata to odmiana oścista pszenicy. Ości w pełnej dojrzałości technologicznej kłosa są ustawione pod kątem 45 stopni do osi kłosa.

Ziarno zawiera 14 proc. białka, ale często osiąga też 16 proc. Liczba opadania znajduje się na poziomie 320 s, gdy Polska Norma stanowi, że minimum powinno wynosić 300 s.Problem z porastaniem jest jednym z najważniejszych w hodowli tej pszenicy.