W ciągu tygodnia nie widać znaczących zmian cenowych w badanych przez nas punktach skupu. Nieznaczne podwyżki widać w wypadku jęczmienia, gdzie tona tego ziarna i to paszowego kosztuje nawet ponad 600 zł netto, podobnie zresztą jak pszenżyto. Pszenica paszowa z kolei kosztuje średnio 610 zł/t netto, a konsumpcyjna 640 zł/t netto.

- Z danych Izby Zbożowo-Paszowej wynika, że zbiory kukurydzy będą nie takie jakich oczekiwaliśmy. Jakość jest gorsza, więc prawdopodobnie jest to jeden z powodów, że ceny idą w górę. Pytanie na ile jest to związane z wstrzymywaniem sprzedaży również innych gatunków zbóż paszowych, czy są to oczekiwania rolników na wyższe ceny zbóż paszowych. Zwłaszcza ceny pszenicy powodują wzrost cen kukurydzy, która w jakimś stopniu może zastępować pszenicę paszową. Czekamy na podsumowanie zbiorów i wówczas będziemy mieli pewność czy to jest tendencja stała czy może tylko chwilowa – mówi portalowi farmer.pl Adam Tański, prezydent Izby Zbożowo-Paszowej.

Cena mokrej kukurydzy wynosi ok. 400 zł/t netto, a suchej – 600 zł/t netto. Mimo już widocznej końcówki zbiorów i dużej podaży ziarna cena surowca raczej nie spada. Rolnicy mają za to kłopot z logistyką zbiorów i dalej sprzedaży surowca, ze względu na przestoje w suszarniach – pisaliśmy o tym już wcześniej.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 16 listopada 2017 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A. (Szymanów)
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- żyto konsumpcyjne – 550,
- kukurydza mokra – 350.

Lubella S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 650.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 645,
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- żyto paszowe – 470,
- pszenżyto – 570,
- jęczmień konsumpcyjna – 560,
- jęczmień paszowy – 550,
- owies – 485,
- rzepak – 1550,
- gryka – 1100,
- kukurydza mokra – 420.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 650.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 620-680,
- żyto konsumpcyjne - 600.

Osadkowski S.A.
- pszenica – 640,
- kukurydza mokra – 410.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 640,
- żyto paszowe – 510,
- pszenżyto – 580,
- jęczmień paszowy – 590,
- kukurydza sucha – 600.


ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 610,
- żyto konsumpcyjne – 510,
- jęczmień konsumpcyjny – 580.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 610,
- pszenica paszowa – 580.