"Wzywamy Komisję Europejską do zajęcia się potencjalnym kryzysem unijnego rynku zbóż. Wobec konieczności zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz wobec recesji w Europie bardzo ważne jest, aby producenci zbóż mieli pewność, że ich produkcja będzie opłacalna."

Światowe zapasy, pomimo wzrostu, są nadal dość niskie. Zmniejszenie produkcji w tym roku w połączeniu ze złą pogodą mogłoby spowodować wahania i nagły wzrost cen zbóż. To z kolei mogłoby mieć bardzo złe skutki dla cen pasz i unijnego sektora produkcji zwierzęcej, a także dla cen żywności płaconych przez konsumentów i to wtedy, kiedy nieodzowna jest stabilizacja cen – mówi Paul Temple, przewodniczący grupy roboczej Zboża Komitetów Copa – Cogeca. – Produkcja po cenach poniżej kosztów nie jest zrównoważona i spowoduje trudności w przeprowadzeniu najważniejszych inwestycji oraz szkody dla środowiska. Dlatego wzywamy Komisję Europejską , aby przyjrzała się tej sytuacji i podjęła natychmiastowe działania w kwestii dostępności interwencji publicznej.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!