Niektórzy ukraińscy producenci-eksporterzy, sprzedawali zboże swoim spółkom córkom w Europie po 230 USD. Te transakcje są zawierane jedynie celem zmniejszenia zobowiązań podatkowych.

Najwięksi eksporterzy zboża z Ukrainy w sezonie 2007/08:

Pszenica

W 2007 roku pozwolenia na eksport 200 tys. ton pszenicy z Ukrainy otrzymały 44 firmy – eksporterzy. Największe kwoty otrzymały: "Sierna" (31 tys. ton), "Alfred C. Toepfer International” (26,8 tys. ton) SP "Nibulon" (23,8 tys. ton).

Kukurydza

Kwoty na eksport 600 tys. ton kukurydzy otrzymały 62 firmy. Największe kwoty otrzymały: "Nibulon" (123,688 tys. ton), z o.o. " Kernel Trade” (57,196 tys. ton), „Cargill” (44,293 tys. ton) i z o.o. " Alfred C. Toepfer International” (36,7 tys. ton).

Jednym z podstawowych nabywców ukraińskiej kukurydzy na razie jest Rosja, której terytorium zostało dotknięte przez suszę w środkowej części i na południu w Regionie Centralnym, wskutek czego zostały zniszczone siewy kukurydzy i jęczmienia. Kukurydza, którą skupują rosyjscy producenci skrobii i melasy, jest jeszcze droższa – od 300 USD do 312 USD za tonę. Spodziewać się należy, że do końca roku Rosja będzie kupować kukurydzy po jeszcze wyższej cenie - od 350 USD do 365 USD. Najprawdopodobniej, do Rosjan dołączą również Białorusini, którym nie wystarcza kukurydzy w przetwórstwie żywnościowym.

Jęczmień, mimo bardzo wysokiego urodzaju, jest też w dobrej cenie dla ukraińskich producentów. Kontrakty są zawierane w granicach od 240 USD do 260 USD, chociaż zdarzają się kontrakty w cenie 290 USD. Głównymi nabywcami jęczmienia tradycyjnie występują kraje Bliskiego Wschodu. Później do nich dołączą nabywcy z Rosji, i, jak wykazała analiza danych statystycznych, północny «sąsiad» zapłaci drożej, niż zachodnie i południowi nabywcy.

Pszenicę paszową eksporterzy wywożą po cenie niewiele niższej od ceny kukurydzy, jednakże po dość wysokiej – od 240 USD do 260 USD za tonę.

Pszenica konsumpcyjna 3 i 4 grupy jest sprzedawana po cenie droższej niż pszenica niemiecka i francuska (“grupa B” i “gatunek 1” odpowiednio) - po 290 USD - 315 USD Europejska pszenica w lipcu na warunkach „FOB – port europejski”, kosztowała 299 USD we Francji i 310 USD w Niemczech.