Kukurydza w naszych warunkach od maja do końca września potrzebuje ok. 250 mm opadów. Okres krytyczny w zaopatrzeniu na wodę u kukurydzy to 25 dni przed i 15 dni po kwitnieniu. Łącznie jest to ok. 40 dni, czas ten przypada w zależności od odmiany między 25 czerwca, a 15 sierpnia. W tym okresie opady powinny dostarczyć przynajmniej 100 mm wody, a w przypadku wysokich temperatur 150 mm.

W bieżącym roku tylko nieliczna część tych wymagań została spełniona. Sytuację hydrologiczną pogarszał długotrwały deficyt wody, niekorzystny rozkład opadów, przy jednoczesnych bardzo wysokich temperaturach występujących latem. Tymczasem kukurydza w połowie lata potrzebuje wody. W przeciwieństwie do zbóż, które pobierają dużo wody w maju-czerwcu.

W wyniku punktowego rozkładu opadów i wysokiego deficytu wody latem stan plantacji kukurydzy jest zróżnicowany. Są rośliny bardzo słabe i niewyrośnięte z powodu braków wody na początku lipca, uprawy przedwcześnie zaschnięte i z drobnymi kolbami oraz plantacje dobre i nawet bardzo dobre – tam gdzie spadła wystarczająca ilość wody, a dobór odmiany i zastosowana agrotechnika pozwoliły na wykorzystanie potencjału kukurydzy.

Przyglądając się kolekcji odmian od różnych hodowców w Gałowie na Krajowym Dniu Kukurydzy 6.09.br. w powiecie szamotulskim, woj. wielkopolskie, najlepiej w przewadze wyglądały rośliny kukurydzy siane w kwietniu. Wcześnie siane zdążyły skorzystać z niewielkich zapasów wody po zimie. Kukurydza zawiązała całkiem spore kolby, które teraz są zaziarnione. Jednakże w przewadze rośliny są przedwcześnie zaschnięta co odbije się na jakości zebranego ziarna.

W tym roku susza nie oszczędzała upraw i znacząco odbiła się na roślinach kukurydzy, a producenci spodziewają się niższych zbiorów. Sytuacja ta dotyczy nie tylko Polski, ale także całej Europy.

Mimo tegorocznych niższych zbiorów w krajach Unii światowe zapasy pozostaną wysokie, głównie za sprawą optymistycznych prognoz zbiorów w Stanach Zjednoczonych, USDA szacuje zbiory na poziomie 106 q/ha.

Podobał się artykuł? Podziel się!