W Krajowym Rejestrze (KR) na początku 2016 r. znajdowało się ponad 50 odmian jęczmienia jarego. Do tego dochodzi jeszcze bardzo szeroki wybór pozycji ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych. Wybór tej konkretnej nie jest zatem łatwy. Zadanie rolnikom ułatwia Lista Odmian Zalecanych (LOZ).

W 2015 r. na LOZ znajdowało się 27 odmian, z czego dwie zostały w minionym roku wykreślone z KR. Najczęściej polecanymi odmianami były: Ella, KWS Olof, Iron, Soldo i Basic. Przeważnie połowę propozycji zajmowały odmiany z rodzimej hodowli, drugą - zagraniczne, zarówno typu pastewnego, jak i browarnego. Na co rolnicy powinni zwracać największą uwagę przy wyborze? Oczywiście, na plenność, ale także na parametry jakościowe ziarna i podatność roślin na choroby. Dobrze jest wybrać kilka odmian i najważniejszych cech użytkowych i według nich dobierać d aną propozycję.

SUCHY ROK, PLON - NIE TAKI NISKI

Jeśli chodzi o plonowanie, to ciekawie przedstawiają się wyniki z suchego roku 2015. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał wstępne dane, które pochodziły z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, a dla odmian nowych, także z doświadczeń rejestrowych.

Badania zostały przeprowadzone tradycyjnie na dwóch poziomach agrotechniki: a1 (przeciętna agrotechnika) i a2 (wysoki poziom agrotechniki - zwiększone nawożenie azotowe, dodatkowe dokarmianie nalistne nawozami zawierającymi mikroelementy, ochrona chemiczna przed wyleganiem i chorobami).

Plon wzorca w minionym roku dla poziomu a1 wyniósł - 79,2 dt/ha, z kolei w roku 2014 - 78,9 dt/ha, a w roku 2013 - 64,4 dt/ha. Dla poziomu a2 plon wzorca kształtował się następująco: 79,2 dt/ha w 2015 r., w roku 2014 - 89,5 dt/ha, w 2013 r. - 76,8 dt/ha. Wzorzec w roku 2015 stanowiła średnia wyników uzyskanych przez odmiany: Olympic, Iron, Radek, Solo, a w latach 2014 i 2013: Olympic, Iron, Soldo, Suweren.

W 2015 roku na poziomie agrotechniki a1 najwyżej plonowały odmiany:

Basic - 105 proc. wzorca,

KWS Irina - 104 proc. wzorca,

KWS Orphelia - 104 proc. wzorca,

Soldo - 104 proc. wzorca,

Nokia - 103 proc. wzorca,

SU Lolek - 103 proc. wzorca,

Argento - 103 proc. wzorca,

Natasia - 103 proc. wzorca,

Penguin - 103 proc. wzorca.

Natomiast na poziomie agrotechniki a2 były to odmiany: