Obok zarejestrowanych odmian bowiem na rynku funkcjonuje bardzo dużo odmian ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA).

Kontynuujemy temat wyboru odmian zbóż jarych, gdyż zbliżają się terminy siewu tych roślin. Opisaliśmy już odmiany pszenicy i jęczmienia, teraz przyszedł czas na pszenżyto.

W wyborze pomocna może okazać się Lista Odmian Zalecanych – jeszcze niedostępna jest ta na rok 2016, dlatego poniżej podajemy z roku 2015:
- dolnośląskie: Dublet, Milewo,
- kujawsko-pomorskie: Dublet, Milewo, Mazur,
- lubuskie: Dublet, Milewo,
- łódzkie: Dublet, Milewo, Mazur,
- mazowieckie: Dublet, Milewo, Mazur,
- podlaskie: Dublet, Milewo,
- pomorskie: Dublet, Milewo, Milkaro,
- śląskie: Dublet, Milewo, Mazur, Nagano,
- zachodnio-pomorskie: Dublet, Milewo, Milkaro, Andrus.

Nowo zarejestrowaną odmianą w tym roku jest Mamut - odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin.

Co z plonowaniem? Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał wstępne wyniki plonowania pszenżyta jarego. Plon wzorca dla poziomu a1 (przeciętna agrotechnika) w 2015 r. wyniósł 67,4 dt/ha, z kolei na poziomie a2 (wysoki poziom agrotechniki – zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) plon wzorca wynosił 75,5 dt/ha. Wbrew pozorom nie był wcale taki zły. Wzorzec stanowiły takie odmiany jak: Dublet, Milewo, Sopot.

Poniżej przedstawiamy plon najwyżej plonujących odmian pszenżyta jarego na poziomie agrotechniki a1:
- Mazur – 106 proc. wzorca,
- Milkaro – 104 proc. wzorca,
- Dublet – 103 proc. wzorca,
- Sopot – 101 proc. wzorca.

Plon najwyżej plonujących odmian pszenżyta jarego na poziomie agrotechniki a2:
- Dublet – 103 proc. wzorca,
- Mazur – 102 proc. wzorca,
- Milkaro – 102 proc. wzorca.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!