Pierwszym kryterium branym przez rolnika przy wyborze odmiany jest jej plenność. W weryfikacji tej cechy pomocne bywają doświadczenia prowadzone przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Niespełna tydzień temu COBORU opublikowało wstępne wyniki plonowania odmian pszenżyta ozimego w 2014 r. Doświadczenia te prowadzone są w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego PDOiR. Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych aktualnie do Krajowego Rejestru (wg stanu na dzień 31 lipca 2014 r.).

W przypadku pszenżyta dotychczas przeanalizowano 86% doświadczeń. Wzorcem dla wszystkich odmian jest średnia plonowania 3 odmian tj: Fredro, Palermo, Tomko.

Wzorzec w tym roku plonował na poziomie a1 (przeciętny poziom agrotechniki) - 83 dt/ha, natomiast na poziomie a2 - (wysoki poziom agrotechniki)- 101,9 dt/ha.

Poniżej przedstawiamy odmiany, które plonowały najwyżej w 2014r.:

1. Agostino- a1 -109 proc. wzorca, a2 - 104 proc. wzorca,
2. Borowik- a1 -106 proc. wzorca, a2 - 106 proc. wzorca,
3. KWS Trisol- a1 -105 proc. wzorca, a2 - 103 proc. wzorca,
4. Torino - a1 -104 proc. wzorca, a2 - 104 proc. wzorca,
5. Maestozo- a1 -104 proc. wzorca, a2 - 103 proc. wzorca,
6. Fredro a1 -104 proc. wzorca, a2 - 103 proc. wzorca,
7. Tulus - a1 -103 proc. wzorca, a2 - 104 proc. wzorca,
8. Bereniko- a1 -103 proc. wzorca, a2 - 103 proc. wzorca,
9. Subito- a1 -102 proc. wzorca, a2 - 104 proc. wzorca,
10. Pizarro- a1 -103 proc. wzorca, a2 - 100 proc. wzorca,
11. Tomko a1 -103 proc. wzorca, a2 - 100 proc. wzorca,
12. Pigmej - a1 -100 proc. wzorca, a2 - 98 proc. wzorca,

Podobał się artykuł? Podziel się!