Sytuacja na świecie

Światowa produkcja kukurydzy została skalkulowana na 766,72 mln. ton, tj. tylko 2,59 mln. ton mniej niż szacowano w grudniu, ale powyżej światowej produkcji z cyklu 2006/2007, która wyniosła 703,85 mln ton.

Światowa produkcja kukurydzy [mln. ton]

Autor: Anna Morales Villavicencio

Opis: Światowa produkcja kukurydzy [mln. ton]

Światowe spożycie szacuje się na 772,72 mln ton, wobec 720,22 mln ton z kampanii ubiegłorocznej, natomiast  rezerwy światowe szacuje się na 101,33 mln ton co oznacza spadek o prawie 8 mln. t w porównaniu do szacunków z grudnia ub. r. i 6 mln w relacji do cyklu ubiegłego.

Światowe spożycie kukurydzy [mln. ton]

Autor: Anna Morales Villavicencio

Opis: Światowe spożycie kukurydzy [mln. ton]

Światowe zapasy kukurydzy i pozostałych ziarn paszowych zostaną  historycznie zredukowane w zamknięciu roku rolniczego 2007/2008.

Mimo rekordowych cen kukurydzy, USDA kontynuuje projektowanie wzrostu spożycia amerykańskiego ziarna paszowego (kukurydzy, sorgo, jęczmienia, owsa i pszenicy) w cyklu 2007/2008 z liczbą 151,13 mln ton w porównaniu do 142,19 mln. t z cyklu ubiegłorocznego. Jest to wzrost prawie 8 mln ton w popycie wewnętrznym na ziarna paszowe. Brak opadów w Argentynie może zredukować zbiory w tym kraju południowo-amerykańskim, a tym samym ofertę eksportową. Sytuacja ta wpłynie jeszcze bardziej na sprzedaż z USA.
 
Produkcja w UE

Produkcja kukurydzy w UE w ostatniej kampanii wyniosła 43,88 mln ton i był to wynik niższy od kampanii ubiegłorocznej (48,84 mln. ton).

Produkcja kukurydzy w UE [mln. ton]

Autor: Anna Morales Villavicencio

Opis: Produkcja kukurydzy w UE [mln. ton]

Główni eksporterzy

Największymi eksporterami kukurydzy na świecie w kampanii 2006/2007, według danych USDA, były Stany Zjednoczone - 56 mln ton, na drugim miejscu uplasowała się Argentyna - 13,5 mln ton, trzecie miejsce w rankingu zajmuje Brazylia - 5,5 mln ton, Chiny wyeksportowały 3,5 mln, a Serbia i Macedonia 1,2 mln.

Światowi eksporterzy kukurydzy w kampanii 2006/2007