Oba czynniki w skutkach mogą a przeważnie są dla nas rolników bardzo przykre, szczególnie pod względem ekonomicznym. Rzadko zastanawiamy się gdzie możemy zaoszczędzić, aby mieć mniejsze koszty i nakłady, a przez to lepszy efekt ekonomiczny. Spróbujmy krok po kroku zastanowić się, co możemy zrobić. Na początku mając jeszcze dużo czasu powinniśmy zbadać glebę to najprostszy i najtańszy sposób na oszczędności. W Polsce stan gleb pod względem kwasowości wygląda bardzo źle żeby nie powiedzieć, że fatalnie. Widać to dokładnie na poniższym rysunku. Oceniając ten stan możemy powiedzieć, że 70% gleb w Polsce wymaga wapnowania, a 50% natychmiastowego wapnowania. Pod tym względem mamy bardzo zdegradowane gleby. Większość roślin wymaga odczynu zbliżonego do obojętnego.

Wysoka aktywność glinu, wodoru i manganu w glebach kwaśnych (o pH poniżej 5,5) sprzyja, bowiem pobieraniu i kumulacji metali ciężkich (Cd, Mn, Zn, Cu, Pb i innych) w roślinach.
Właściwe stosowanie nawozów wapniowych ma szczególnie istotne znaczenie w produkcji kukurydzy ekologicznej, jak również w systemach integrowanej produkcji, gdzie, jakość jest kontrolowana na obecność metali ciężkich.

NAUKA Z PRAKTYKĄ W UPRAWIE KUKURYDZY
Wiedza jest kluczem do sukcesu. Nauka i wiedza jest bardzo ważnym elementem postępu w naszej cywilizacji. Wdrażanie postępu biologicznego i technicznego poprzez badania i doświadczenia daje nam odpowiedzi w odpowiednim czasie. Im czas ten jest krótszy tym lepiej, im powtórzeń jest więcej tym lepiej, ten element jest szczególnie ważny w rolnictwie, gdzie wiele badań i doświadczeń zależne jest nie tylko od człowieka, ale też od warunków klimatycznych, glebowych, a także położenia geograficznego. Oczekiwania rolników zawsze są podobne i zmierzają do poprawienia, jakości i wydajności z jednostki powierzchni, przy zmniejszonych lub optymalnych kosztach i nakładach.

SKĄPSTWO CZY ROZWAGA
W Polsce bardzo duża grupa rolników nie przywiązuje wagi do nawożenia, które ma decydujący wpływ, na jakość naszego produktu końcowego, ale również na koszty produkcji. Powinniśmy nauczyć się rozważnego oszczędzania: „rolnik nie może być skąpcem, musi być oszczędnym”. To bardzo ważne sformułowanie. W dziedzinie nawożenia niczego nowego odkryć się nie da, powinno się zacząć od badania gleby. Wydanie kwoty od 12 do 16 zł/ha jest najlepszą i najtańszą inwestycją. Kwaśna gleba (4,5 do 5,5 ph) powoduje ograniczenie poboru składników pokarmowych, a w skrajnych przypadkach nawet powoduje zablokowanie poboru. Na diagramie widać to najlepiej na przykładzie fosforu (rysunek 1).
Najczęściej wystarczy zbadać samo ph i w niektórych przypadkach zwapnować glebę, co jest najtańszą formą podwyższenia plonów przy stosunkowo niewielkim koszcie. Taki zabieg już w pierwszym roku może podnieść plon od 0,5 do 1,5 t ziarna.

Nawozy mineralne są coraz droższe i dlatego ich stosowanie musi być coraz rozważniejsze. Stosowanie skąpych dawek powoduje spadek plonu i pogorszenie jakości plonu. Stosowanie ich w nadmiarze powoduje nieuzasadniony wzrost kosztów, pogorszenie jakości plonu, a także może spowodować blokowanie pobierania niektórych innych składników pokarmowych, co zostało przedstawione w tabeli 2. Przy nadmiernym stosowaniu nawozów mineralnych wchodzimy w konflikt z ochroną środowiska.