Trwają intensywnie zbiory kukurydzy. Niestety wilgotność ziarna w niektórych regionach pozostawia wiele do życzenia i przekracza przeważnie 30 proc. Cena ziarna w niektórych skupach osiąga nawet 420 zł/t netto. Rzadko do firm trafia ziarno suche o wilgotności 14 proc., którego cena też ostatnio wzrosła i kształtuje się na poziomie 595 zł/t netto. Z powodu spiętrzenia prac żniwa przebiegają często w nerwowej atmosferze, bo trudno jest wszystko zsynchronizować i zarówno zbiór, jak i sam skup się przeciągają, a ziarno mokre na przyczepie długo nie poleży. Piszemy o tym szerzej tutaj.

Co z innymi gatunkami? Widać wzrosty, zwłaszcza w wypadku jęczmienia i pszenżyta. Za ziarno jęczmienia paszowego można w niektórych firmach dostać nawet 600 zł/t netto, za pszenżyto nawet 580. Pszenica konsumpcyjna i paszowa również podrożała, za pierwszą można otrzymać miejscami nawet 700 zł/t netto (o najwyższych parametrach). Generalnie zaciera się granica między ceną ziarna konsumpcyjnego i paszowego.

Co jest tego przyczyną? Zdaniem Izby Zbożowo-Paszowej trudności ze zbiorem kukurydzy wpływają na zwyżkę cen zbóż.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 9 listopada 2017 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A. (Szymanów)
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- żyto konsumpcyjne – 580,
- kukurydza mokra – 410.

Lubella S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 650.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 645,
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- żyto paszowe – 470,
- pszenżyto – 570,
- jęczmień konsumpcyjna – 560,
- jęczmień paszowy – 550,
- owies – 485,
- rzepak – 1525,
- gryka – 1100,
- kukurydza mokra – 420.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 650.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 620-680,
- żyto konsumpcyjne - 600.

Osadkowski S.A.
- kukurydza mokra – 400.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 640,
- żyto paszowe – 510,
- pszenżyto – 580,
- jęczmień paszowy – 590,
- kukurydza sucha – 600.