Przygotowanie poletek demonstracyjnych wymaga szczególnej troski o każdy element agrotechniki; w końcu są tworzone w celu promowania firmowych odmian lub środków produkcji. Nie ma tu miejsca na popełnianie błędów. Tworzenie ich jest zawsze dobrze przemyślane. Dla firm jest to przecież "żywa" reklama, a dla rolnika skarbnica wiedzy, jak postępować w celu wykorzystania potencjału plonowania poszczególnych odmian.

W związku z tym postanowiliśmy przytoczyć przykładowe rozwiązania agrotechniczne zastosowane na poletkach demonstrujących z odmianami kukurydzy przygotowane na Dni Pola 2014 przez Hodowlę Roślin Smolice.

Smolickie odmiany kukurydzy od lat cieszą się uznaniem polskich rolników. Kilka odmian wywodzących się z tej hodowli znajduje się w czołówce najchętniej kupowanych odmian kukurydzy. Jednak odmiana to nie wszystko. Na końcowy rezultat w postaci satysfakcjonujących plonów mają wpływ wszelkie zabiegi agrotechniczne, jakie wykonujemy podczas wegetacji kukurydzy, w tym istotne znaczenie ma nawożenie.

Jaką strategię nawozową zastosowała w tym roku HR w Smolicach pod poletka demonstracyjne kukurydzy, podajemy w dalszej części tekstu, a w skrócie w tabeli 1.

Poletka z kolekcją smolickich odmian zostały założone w miejscowości Łagiewniki (woj. wielkopolskie) na pszenno-buraczanym kompleksie glebowym, na klasie gleby IIIa. Kukurydza od kilku lat na tym samym stanowisku uprawiana jest w monokulturze, w typowym systemie płużnym.

ZADBAĆ O PRÓCHNICĘ

Jak wiadomo, monokultury mogą doprowadzić do spadku zawartości próchnicy glebowej. W przypadku kukurydzy ważne jest, by po jej zbiorze, przede wszystkim gdy uprawiana jest na ziarno, dobrze zagospodarować bogate w składniki pokarmowe pozostawione resztki pożniwne. Odpowiednie rozdrobnienie oraz staranne wymieszanie ich z glebą sprzyja szybszej ich mineralizacji. Ważne jest również przywrócenie odpowiedniego stosunku C:N (węgla do azotu), który po wprowadzeniu do gleby słomy kukurydzianej zostaje mocno zaburzony. Można to uzyskać na kilka sposobów. Powszechnie wyrównuje się go za sprawą rozprowadzenia na słomę nawozów azotowych lub stosując tzw. użyźniacze glebowe.

W celu utrzymania zawartości próchnicy na odpowiednim poziomie, na polu, na którym demonstrowane były odmiany z HR Smolice, od 4 lat stosuje się użyźniacz glebowy o nazwie handlowej UGMax. Stosowany jest on na dzień przed uprawą, w formie średniokroplistego oprysku, w dawce 1,0 l/ha.