Publikacja COBORU zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 31 października 2016 roku. Badano odmiany w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Część odmian pochodzi ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) i zostały włączone do doświadczeń na podstawie wyników wcześniejszych doświadczeń rozpoznawczych.

Uzyskiwane w tegorocznych doświadczeniach plony ziarna są najwyższe od 4 lat. Wilgotność ustalona została mniej więcej na średnim poziomie. Wyniki plonowania odmian podzielono na trzy klasy wczesności.

Odmiany wczesne. Plon i wilgotność ziarna:

Wzorcem jest średni plon z wszystkich odmian badanych w tej grupie wczesnej. Plon ziarna wzorca przy 14 proc. został ustalony na 121,6 dt/ha (74,3 dt/ha w 2015r. 114,2 dt/ha w 2014 r. 106,6 dt/ha w 2013r.) Natomiast średnia wilgotność ziarna podczas zbioru w 2016 r. wyniosła 23,8 proc.( 21,6 proc. 25,6 proc. 25,8 proc.). Najlepiej w tej grupie wczesności plonowały:
1. SY Werena - plon - 110 proc. wzorca, wilgotność 104 proc. wzorca
2. Kwintus - plon - 104 proc. wzorca, wilgotność 100 proc. wzorca
3. Farmplus - plon - 103 proc. wzorca, wilgotność 101 proc. wzorca

Odmiany średniowczesne:

Wzorzec - średnia z wszystkich odmian badanych w grupie średniowczesnej. Plon ziarna przy 14 proc. oszacowano w 2016 r. na 128,4 dt/ha (76,5 dt/ha 2015r., 118,6 w 2014 r., 103,0 w 2013r.). Natomiast średnia wilgotność podczas zbioru w 2016 r. wyniosła 24,2 proc. (21 proc. w 2015r., 27,8 proc. w 2014r. 26,1 proc. w 2013 r.). Najlepiej w tej grupie wczesności plonowały:

1. Farmfire - plon - 108 proc. wzorca, wilgotność 106 proc. wzorca
2. ES Asteroid – plon- 108 proc. wzorca, wilgotność 105 proc. wzorca
3. ES Zorion - plon - 106 proc. wzorca, wilgotność 101 proc. wzorca
4. Sativo - plon - 102 proc. wzorca, wilgotność 102 proc. wzorca
5. Farmezzo - plon - 102 proc. wzorca, wilgotność 102 proc. wzorca
6. ES Constellation - plon - 102 proc. wzorca, wilgotność 98 proc. wzorca
7. Acropole - plon - 102 proc. wzorca, wilgotność 105 proc. wzorca
8. Carolinio KWS - plon - 101 proc. wzorca, wilgotność 96 proc. wzorca


Odmiany średniopóźne:

Wzorzec - średnia z wszystkich odmian badanych w grupie średniopóźnej. Plon ziarna przy 14 proc. oszacowano w 2016 r. na 131,9 dt/ha (78,7 dt/ha 2015r., 123,0 w 2014 r., 108,4 w 2013r.). Natomiast średnia wilgotność podczas zbioru w 2016 r. wyniosła 25,4 proc. (22,5 proc. w 2015r., 28,4 proc. w 2014r. 27,2 proc. w 2013 r.). Najlepiej w tej grupie wczesności plonowały:

1. ES Gallery - plon - 109 proc. wzorca, wilgotność 102 proc. wzorca
2. DKC3623 - plon - 105 proc. wzorca, wilgotność 98 proc. wzorca
3. DKC3623 - plon - 104 proc. wzorca, wilgotność 102 proc. wzorca
4. Herkuli CS - plon - 102 proc. wzorca, wilgotność 104 proc. wzorca
5. DKC3939 - plon - 102 proc. wzorca, wilgotność 102 proc. wzorca

Podobał się artykuł? Podziel się!