W Czechach tylko 2–3 proc. mieszkańców zajmuje się rolnictwem. A osób, które prowadzą gospodarstwo na swoje nazwisko, jest jeszcze mniej, ponieważ po reprywatyzacji spółdzielnie produkcyjne przekształciły się w  spółki prawa handlowego bądź to spółki z o.o. albo spółki akcyjne. Jedna z takich firm to Oseva w Bzenec zajmująca się głównie hodowlą kukurydzy. Znana jest również w Polsce. Jej działalność mogli lepiej poznać polscy rolnicy i przedstawiciele firm branżowych, którzy uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do Czech i na Słowację zorganizowanym przez Osevę i słowacką firmę Sempol.

Jak podkreśla Vladislav Sedlák – menadżer handlu i produkcji Osevy, firma ma w Czechach ok. 25 proc. rynku nasion kukurydzy, gdzie zarejestrowanych jest blisko 370 odmian tej rośliny. Firma oferuje odmiany o liczbie FAO od 190 do 400, a najpopularniejsze są nowe mieszańce. Na rynku czeskim powodzeniem cieszą się też polskie odmiany roślin. Dzięki Osevie znalazły się na nim m.in. pszenżyto Gutek wyhodowane w HR w Strzelcach, które jest odmianą wzorcową w badaniach rejestrowych czeskiego UKZUZ (odpowiednik polskiego COBORU) pod względem parametrów jakości i plonowania. Problemem w uprawie, zwłaszcza na Morawach,  jest mała ilość opadów –  susza oraz szkodniki, jak omacnica prosowianka i stonka kukurydziana. 

Rolnicy chcą GMO
Średnia powierzchnia gospodarstwa w Czechach wynosi ok. 2 tys. ha. Plony też są  wyższe niż w Polsce, bo np. 8–10 t z hektara pszenicy. W Czechach uprawia się 280 tys. ha kukurydzy: 200 tys. ha na kiszonkę, a 80 tys. ha na ziarno. Kukurydza na ziarno importowana jest z Węgier. Na północy kraju, blisko Polski, uprawia się kukurydzę o liczbie FAO 200, a FAO 500  w południowych częściach kraju. FAO 200 odpowiada 120 dniom wegetacji rośliny, a jeśli liczba FAO rośnie o 100, to wegetacja przedłuża się o 7 dni do uzyskania dojrzałości.
Dużym problemem w uprawie są szkodniki, zwłaszcza omacnica. Stonka kukurydziana pojawiła się w Czechach pięć lat temu. Dlatego należy wybierać tolerancyjne mieszańce kukurydzy, bardziej odporne na te szkodniki. Oczywiście jest ona zwalczana także środkami ochrony.