Po przedstawieniu informacji o występowaniu stonki przez PIORiN, resort rolnictwa wyda nowe rozporządzenie. W minionym roku stonka wystąpiła  w miejscach produkcji zlokalizowanych poza strefami ryzyka i zasiedlenia.

Dlatego w nowym rozporządzeniu resort rolnictwa proponuje powiększyć zasięg strefy ryzyka o kolejne powiaty na Mazowszu: grodziski, łosicki, miński, pruszkowski, siedlecki, warszawski zachodni i żarardowski. Poza tym do strefy ryzka właczone zostają miasta na prawach powiatu: Siedlce i Warszawa.

Tam gdzie zadomowiła się stonka rolnicy muszą uprawiać kukurydzę w zmianowaniu, na danym gruncie raz na trzy kolejne sezony uprawowe lub stosować środki ochorny roślin do jej zwalczania, gdy uprawa na tym samym stanowisku następuje częściej. Nakazy te obowiązuje do końca 2015 roku.

Stonka jest szkodnikiem kwarantannowym i podlega obowiązkowi zwalczania.

Minister rolnictwa w rozporządzeniu z 12 maja 2010 roku wyznaczył strefy zasiedlenia, w których zadomowiła się stonka oraz strefy ryzyka, obejmujące powiaty zagrożone rozprzestrzenianiem się tego owada.

Strefy zasiedlenia i ryzyka, rozp. MRiRW z 12 maja 2010 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!