W USA, głównym producencie kukurydzy, plony były wyjątkowo niskie z powodu długotrwałej suszy. Również w wielu krajach Europy odnotowano straty w plonach, co spowodowało duży import ziarna zbóż, zwłaszcza kukurydzy. Skutkowało to wysokimi cenami zbóż i produktów ich przerobu.

Skorzystała na tym zwłaszcza Polska, gdzie uzyskano najwyższe jak do tej pory plony kukurydzy (73,5 dt/ha), a jednocześnie powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno znacząco wzrosła - do 543 tys. ha. Ze zbiorami blisko 4 mln t ziarna staliśmy się jednym z ważniejszych producentów, a także eksporterów kukurydzy. Dochody rolników też znacząco wzrosły, chociaż nie wszystkim udało się wynegocjować dobre ceny sprzedaży.

Po słabym dla kukurydzy roku 2012, wiosną 2013 roku w wielu krajach zasiewy kukurydzy wzrosły, a prognozy światowej produkcji były optymistyczne.

Rzeczywiście, światowe zbiory ziarna kukurydzy wyraźnie się zwiększyły, osiągając prawie 1 mld t. Główni producenci ziarna, USA i Chiny, uzyskali rekordowe zbiory, zaś w Europie zbiory w Unii Europejskiej zwiększyły się o 6,8 mln ton (do 64,5 mln t). Dla rolników z UE szczególnie niepokojące były prognozy z Rosji i Ukrainy, gdzie znacząco wzrosła powierzchnia zasiewów kukurydzy.

Aktualne dane wskazują, że na Ukrainie zbiory kukurydzy wyniosły 31 mln t., zaś w Rosji - prawie 12 mln t Powyższe dane wskazują jasno, że sezon 2013/14 r. jest niewątpliwie trudniejszy dla producentów kukurydzy w Polsce. Mimo nie najgorszych wyników produkcyjnych, duża podaż kukurydzy na rynkach sprawiła, że ceny ziarna znacząco spadły; mniejszy też będzie zapewne eksport ziarna.

KUKURYDZA W POLSCE W ROKU 2013

Dobre wyniki produkcyjne, wysokie ceny i duży popyt na ziarno w sezonie 2012/13 skłoniły rolników do zwiększenia uprawy kukurydzy ziarnowej w roku 2013. Według GUS, w Polsce w ostatnim roku powierzchnia zasiewów kukurydzy na ziarno była rekordowa i wyniosła 613 tys. ha, czyli o 13 proc. więcej w porównaniu do 2012 r., a blisko 100 proc. więcej od średniej z lat 2005-2011.

Ponieważ na kiszonkę przeznaczono ok. 480 tys. ha był to drugi rok, gdy powierzchnia uprawy kukurydzy znacząco przekroczyła 1 mln ha. Zbiory ziarna GUS wyszacował na 4,0 mln t, tj. nieco więcej niż w 2012 r. Plony kukurydzy ziarnowej określono średnio na 65,8 dt/ha, tj. o 13,3 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Według szacunków PZPK, wynik ten jest przeszacowany − plony kukurydzy były jednak trochę niższe, zważywszy na szereg ekstremalnych zjawisk pogodowych i problemy agrotechniczne.