Niedawno przeprowadzone badania, poświęcone postępowi genetycznemu w zakresie upraw polowych, przeprowadzone przez Instytut Roślinny ARVALIS oraz Instytut Badań Rolniczych INRA wykazały, że wyniki uzyskiwane we Francji dla kukurydzy ziarnowej wykazują tendencję wzrostową, wynoszącą średnio na rok dla okresu 30 lat +1,4q/ha. Analiza ostatnich 15 lat pokazuje wzrost o 1,1 q/ha/rok. Jest to najlepszy wynik spośród wszystkich upraw polowych we Francji.
Ta krzywa wzrostu jest porównywalna z wynikami podobnych badań przeprowadzonych w USA, dotyczących wzrostu plonów: na najlepszych obszarach produkcyjnych (czyli tzw. pasie kukurydzy Corn-belt, w części południowej, nawadnianej) odnotowano wzrost wynoszący 1.4 q/ha/rok.

W Europie wzrost plonów w ostatnich latach był w dużym stopniu uzależniony od warunków klimatycznych. Wzrost temperatur, okresy suszy, ogólnie sprzyjały Europie Północnej i obszarom położonym w klimacie oceanicznym, podczas gdy Europa Środkowa i obszary położone w klimacie kontynentalnym od połowy lat 90. odczuwają dotkliwie skutki bardziej gwałtownych kontrastów pogodowych.

Fakt ten wyjaśnia się na dwa sposoby: przede wszystkim siłą postępu genetycznego, który dodatkowo bardzo szybko trafia do rolników (średni okres wymiany odmian wynosi 4 lata), a poza tym ciągłym przystosowywaniem się rolników do warunków klimatycznych, które od kilku lat ulegają zmianom.
W ciągu 20 lat średnio data siewu została przyspieszona o 3 tygodnie, przy czym doszło do przestawienia terminów w poszczególnych regionach (na północy i południu, dla stref hodowli i upraw polowych).

Przyspieszenie siewów jest logiczną zmianą, związaną z korzystniejszymi warunkami wiosną, lepszym drenażem gleby i postępem w dziedzinie odmian mieszańcowych w zakresie ich odporności na zimno. I tak, wydłużając cykl uprawy, mechanicznie zwiększamy potencjał kukurydzy ziarnowej - informuje maiz'info.