Wszystko przez pogodę.

Wymarzły zboża ozime, przez co zwiększył się areał uprawy kukurydzy.

Ziarno kukurydzy trzeba dosuszać, żeby można je było składować. Coraz rzadziej się zdarza, że ziarno w żniwa jest droższe niż w pozostałym sezonie, aż do przednówka. Dlatego jest ogromny popyt na suszarnie. Poza tym wysoka cena zbóż zachęca do "dopieszczania" jakości sprzedawanych zbóż.

Firmy skupowe coraz bardziej kapryszą na jakość, także wpływając na popyt suszarni. Inna hipoteza rosnącego popytu może wskazywać na fakt, że środki z PROW na modernizację gospodarstw rolnych zostały zainwestowane w zakup ciągników i maszyn, a teraz przyszła pora na doposażanie gospodarstw.

- Świadomość producentów rolnych z roku na rok jest coraz większa, co powoduje, że oprócz maszyn do zbioru i przechowywania zbóż, coraz bardziej interesują się urządzeniami do uzdatniania i poprawiania jakości ziarna, a co za tym idzie - powstaje u nich potrzeba zakupienia m.in. suszarni czy silosów z napowietrzaniem. Ponieważ posiadane przez producentów maszyny gwarantują wysoką wydajność pracy, należy założyć, że teraz skupią się bardziej na zmaksymalizowaniu jakości produkowanych płodów rolnych - uważa Dariusz Beńke z firmy Serafin.

W ostatnich latach w Polsce rozwija się uprawa kukurydzy w różnych kierunkach wykorzystania, a w szczególności w roku bieżącym nastąpił dynamiczny wzrost z 350 tys. do 550 tys. ha, co w prognozach może znaczyć, że zostanie wyprodukowane około 4 mln ton ziarna.

Kukurydza w naszych warunkach nie osiąga wilgotności ziarna pozwalającej ją bez dosuszenia magazynować. Zbiór zaczynamy od 35 proc. wilgotności i w takim przypadku musimy je dosuszać do wilgotności 13-14 proc., aby można było bezpiecznie magazynować.

Przewoźne popularne

- Suszarnia jest elementem wyposażenia produkcyjnego zbóż, o którym myśli się na końcu - powiedział Piotr Plichta z firmy Riela, która oferuje wiele typów suszarni. Plichta zwraca uwagę na fakt, że zwrot kosztów zakupu suszarni zbożowej może się odbyć w 2-3 lata.

Riela zajmuje się suszeniem zbóż od 37 lat. Z jej oferty największą popularnością cieszy się suszarnia GTR 1500.

Jest to model przewoźny o zasypie 12 ton kukurydzy i wydajności dobowej wynoszącej 50 ton.

Popyt na suszarnie do zbóż śrubują modele przewoźne, co potwierdza Kazimierz Rokicki z Wytwórni Suszarń Drzewicz.

- W tym roku jest wyjątkowy zbyt - mówi Rokicki i dodaje, że na tę sytuację wpływ ma surowa pogoda dla ozimin.