Przywiązywanie wagi do dbałości o wysoką kulturę rolną upraw i ciągły rozwój w kierunku pogłębiania wiedzy agrotechnicznej jest koniecznością przy prowadzeniu upraw, szczególnie w nie najlepszych warunkach glebowych. Ta sztuka nie wszystkim się udaje, o czym świadczą popełniane błędy w roku zasiewu, które później są już nie do nadrobienia. Dlatego aby uchronić przed nimi rolników i aby mogli oni w jak najszerszym stopniu korzystać z wiedzy i doświadczenia innych, powstał nowy projekt doświadczalny. Swoje siły połączyli Zakład Doświadczalny Pawłowice Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego w województwie wielkopolskim, w którym prowadzone jest doświadczenie na powierzchni 60 ha, firma Osadkowski SA oraz naukowcy Zakładu Mikologii Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

Projekt obejmuje doświadczenia odmianowe w zbożach, rzepaku ozimym i kukurydzy. Na polach IZZD Pawłowice będą porównywane i oceniane różne technologie uprawy i siewu, oraz wiele wariantów ochrony roślin i nawożenia. Elementem działań doświadczalno-doradczych będzie porównanie różnych technologii ochrony fungicydowej oraz nawożenia nalistnego pszenicy ozimej. Przewidziane jest 7 różnych kombinacji ochrony fungicydowej oraz 7 kombinacji łączących ochronę fungicydową z nawożeniem nalistnym pszenicy ozimej odmiany Praktik, która uzyskała wpis do Krajowego Rejestru w 2012 r. Należy ona do grupy jakościowej A, odznacza się dobrą plennością, lecz przeciętną reakcją przyrostu plonu na intensywną technologię produkcji. Jej mrozoodporność określana jest jako dość mała. Wykazuje dużą odporność na rdzę brunatną, dość dużą na mączniaka prawdziwego, natomiast średnią na choroby: podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów. Rośliny tej odmiany są niskie o dość dużej odporności na wyleganie i wykazują średnią tolerancję na zakwaszenie gleby. Termin kłoszenia i dojrzewania średni, odporność na porastanie w kłosie dość duża. Masa 1000 ziaren bardzo mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Liczba opadania duża, wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość mała. Wydajność ogólna mąki duża. Hodowca: RAGT 2n (FR). Pełnomocnik hodowcy: Ragt Semences Polska.