Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa do niedawna była u nas traktowana jako organizm kwarantannowy. Została ona jednak skreślona z listy szkodników kwarantannowych w połowie 2014 r. Dla przypomnienia, stało się tak dlatego, iż ocena Komisji Europejskiej, wykazała, że nie istnieją środki, które pozwoliłyby na skuteczne zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się tego szkodnika. Podsumowując, stosowana wcześniej kwarantanna nie przyniosła zamierzonych efektów. To nie oznacza jednak, że owad ten nie jest monitorowany.

Stonka to niewielki chrząszcz. Jego głównym stadium szkodliwym są żerujące w glebie larwy. Trzeba też wiedzieć, że szkodliwe są również chrząszcze zwłaszcza, gdy licznie występują w uprawie. Larwy żerują zwykle do sierpnia, a chrząszcze od lipca do października.

Jak wynika z sygnalizacji agrofagów prowadzonych przez Instytut Ochrony Rośli PIB w miejscowości Nienadówka obecnie trwa żerowanie larw w stadium L2 i L3. Wylęg pierwszych larw nastąpił ok. 12 czerwca. Przedstawiciele IOR nie zalecają na razie ochrony przed stonką.

Jak wynika z metodyki integrowanej ochrony roślin na plantacjach prowadzonych w monokulturze, w celu określenia liczebności larw co tydzień należy pobierać po minimum 10 korzeni z otaczającą je glebą w pięciu miejscach plantacji po przekątnej (razem 50 roślin).Pomocne będzie zanurzanie korzeni wraz z glebą w wodzie z dodatkiem soli kuchennej, co spowoduje wypływanie larw ku powierzchni wody.

Dodatkowo w celu obliczenia procentu roślin uszkodzonych przez larwy na powierzchni 1 ha kukurydzy uprawianej w monokulturze należy pobrać losowo po 10 korzeni w 10 miejscach zasiewu po przekątnej (razem 100 roślin) poszukując objawów żerowania szkodnika. Ocenę uszkodzenia sytemu korzeniowego trzeba wykonać za pomocą 6-stopniowej skali IOWA, gdzie stopień 1 – oznacza brak uszkodzeń, a stopień 6 – całkowite zniszczenie korzeni. Analizę zaleca się wykonać dwa razy w ciągu kolejnych 2 tygodni z uwagi na ewentualne szybkie wytwarzanie przez rośliny korzeni dodatkowych.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!