Rośliny międzyplonów w całości przyorywane są najtańszym źródłem materii organicznej. Wsiewki międzyplonowe, pozostawione do wiosny, pełnią rolę mulczu przy uprawach uproszczonych lub siewie bezpośrednim. W zależności od gatunku międzyplony mogą również być źródłem paszy w wypadku wystąpienia letniej suszy. W gospodarstwach, gdzie nie ma produkcji zwierzęcej, są natomiast źródłem nawozu organicznego dla gleby.

Jest wiele technologii uprawy międzyplonów oraz gatunków roślin i od rolnika zależy, jaką roślinę i sposób uprawy wybierze. Firmy prowadzące obrót materiałem siewnym mają szeroką ofertę gatunków i odmian roślin przydatnych do wysiewu w międzyplonach. Ze względu na dość duże różnice warto poszukać najlepszej oferty ze względu na cenę i dobrą jakość materiału siewnego tych roślin. Przy nieudanej uprawie międzyplonów, w niekorzystnych warunkach panujących jesienią – niewiele można stracić. Jeżeli warunki będą sprzyjające – zyskać można bardzo wiele. Jeszcze w roku siewu wykorzystuje się zielonkę na paszę, a w roku następnym można liczyć na wyższe plony i zdrowsze rośliny. Stosując uprawę międzyplonów, możliwe są oszczędności pod względem ilości wysiewu nawozów mineralnych przy uprawie roślin w plonie głównym. Przy obecnych i ciągle wzrastających cenach nawozów jest to temat wart zainteresowania, a w przyszłości może stać się stałą praktyką w uprawie roli.

Pozostawione ściernisko od jesieni do wiosny bez obsiewu czy też przeorania masy organicznej nie przynosi żadnych korzyści. W zależności od wyboru przez rolnika opcji pakietu rolnośrodowiskowego i stosowaniu się do wymogów, można było otrzymać wsparcie finansowe.

Powodzenie uprawy

Ze względu na warunki klimatyczne nie każdy rok będzie sprzyjający dla uprawy międzyplonów. W roku z obfitymi opadami latem i jesienią mogą pojawić się problemy związane z wjazdem na pola, przeciąga się termin zbioru zbóż, co w konsekwencji uniemożliwia wysiew międzyplonów, zwłaszcza ścierniskowych, z powodu braku czasu. Występują także odmienne sytuacje, kiedy gleba po długotrwałych suszach letnich nie zapewnia odpowiednich warunków do kiełkowania wysiewanych nasion, nawet facelii. Idealne warunki występują, gdy rośliny plonu głównego zbierane są w końcu lipca, a gleba zachowuje jeszcze dość wilgoci do skiełkowania wysianych roślin międzyplonu ścierniskowego.