Czynnikami wpływającymi na wysokość plonu kukurydzy są występujące choroby i szkodniki. W sprzyjających chorobom warunkach spadek plonu może sięgać nawet 30 proc. Za najgroźniejsze uważa się choroby powodowane przez grzyby z rodzaju Fusarium. Są one przyczyną takich chorób jak: zgorzel siewek, zgnilizna korzeni, zgorzel podstawy łodygi, a przede wszystkim fuzarioza kolb. Występowanie grzybów rodzaju Fusarium wpływa na wzrost zawartości mikotoksyn w ziarnie kukurydzy.

Jednym z podstawowych czynników powodujących nasilenie występowania chorób w łanie kukurydzy są uszkodzenia powodowane przez szkodniki, a szczególnie omacnicę prosowiankę. W lata sprzyjające znacznemu nasileniu występowania tego szkodnika, jego gąsienice mogą uszkadzać ponad 90 proc. roślin kukurydzy.

Zespół naukowców - Sławomir Drzewiecki, Barbara Krzyzińska, Joanna Pietryga z Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział Sośnicowice przeprowadził badania, których celem była ocena wpływu redukcji populacji omacnicy prosowianki na ograniczenie występowania sprawców chorób liści i kolb kukurydzy. Określono również wpływ zastosowanej ochrony na wielkość i jakość plonu ziarna. W doświadczeniu sprawdzano efekty stosowania insektycydów i fungicydów samodzielnie oraz w mieszaninach.

Zastosowane insektycydy zawierały substancje czynne z grupy pyretroidów (lambda-cyhalotryna) i oksadiazyn (indoksakarb), charakteryzujące się kontaktowym i żołądkowym sposobem działania. Użyty w doświadczeniu dwuskładnikowy fungicyd zawierał piraklostrobinę i epoksykonazol.

Insektycydy i fungicydy stosowano pojedynczo, jak również w mieszaninach. W doświadczeniu uwzględniono ochronę z jednym zabiegiem chemicznym oraz z opryskiem w dwóch terminach. Termin zabiegów opryskiwania ustalono na podstawie obserwacji dotyczących składania i rozwoju jaj. Pierwszą aplikację środków wykonano w czasie masowego składania jaj przez szkodnika, a jednocześnie początku wylęgu gąsienic motyli omacnicy prosowianki (T1). Kolejny zabieg przeprowadzono 8 dni później, w czasie masowego wylęgu larw (T2).

Obserwacje wykonane w fazie mlecznej dojrzałości ziarniaków kukurydzy (BBCH 73-75) dotyczyły liczebności larw w kolbach oraz procentu uszkodzonych przez nie roślin. W fazie dojrzałości pełnej (BBCH 87-89) oznaczano porażenie powierzchni kolb przez grzyby rodzaju Fusarium. Następnie określano plon ziarna kukurydzy przeliczony na stałą wilgotność 14 proc. oraz zawartość mikotoksyny - zearalenonu (ZEA).