Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 r. areał, uprawy mieszanek zbożowych wyniósł 880,8 tys. ha, a łącznie z mieszankami zbożowo-bobowatymi – 921,7 tys. ha. Średni plon mieszanek jarych oceniany jest z kolei na 32,9 dt/ha.

Najwięcej wysiewa się ich we wschodniej i centralnej Polsce, mniej na zachodzie i południu. Mieszanki przeważnie uprawiane są zatem na gorszych stanowiskach i w gospodarstwach o mniejszym areale.
Warto wiedzieć, że ze względu na wartość paszową wysoką wartość ma mieszanka jęczmienia i pszenicy, którą poleca się z tego względu wysiewać na glebach lepszych i średnich. Z kolei na tych słabszych zalecane są mieszanki jęczmienia z owsem i pszenżytem lub owsa z pszenżytem.

Nie tylko istotne są mieszanki gatunkowe, lecz także i odmianowe. Jak wynika z metodyki integrowanej ochrony mieszanek zbożowych, wśród odmian znajdujących się na Listach Odmian Zalecanych w ubiegłym roku poleca się następujące pozycje:

- pszenica jara (Izera, KWS Toridon, Tybalt, Arabella, Struna, Ostka Smolicka),
- jęczmień jary (Ella, Iron, KWS Olof, Kucyk, Suweren, Soldo),
- owies oplewiony (Arden, Bingo, Haker, Krezus, Breton, Kasztan),
- owies nieoplewiony (Siwek, Nagus),
- pszenżyto jare (Dublet, Milewo).

Siew mieszanek powinien być wykonany możliwie wcześnie, gdyż rośliny będą miały wówczas większe szanse na wykorzystanie zapasów wody z gleby. W miarę jego opóźnienia powinno się zwiększyć gęstość siewu, gdyż osłabia on krzewienie się roślin, co pogarsza stopień zwarcia łanu.
O czym trzeba jeszcze pamiętać podczas siewu mieszanek? (dane z metodyki IOR)
- przygotowując materiał siewny mieszanek należy niezależnie od proporcji poszczególnych komponentów wziąć pod uwagę masę tysiąca ziaren i na jego podstawie obliczyć ilość potrzebnego materiału,
- udział poszczególnych komponentów w mieszance (np. 50 proc. jęczmienia i 50 proc. owsa lub 70 proc. jęczmienia i 30 proc. owsa) powinna być uzależniona od przeznaczenia (plon na paszę itp.),
- materiał siewny powinien być zaprawiony.

Normy wysiewu dla mieszanek zbożowych dla poszczególnych kompleksów glebowych (wysiew ziarna w kg/ha według metodyki IOR)

Pszenny dobry:
- jęczmień oplewiony (63–68) + pszenica (117–123),
- jęczmień nagoziarnisty (68–72) + pszenica (118–125),
- jęczmień oplewiony (40–42) + pszenica (73–76) + owies oplewiony (56–59).