Jak wynika z analizy sytuacji na wspólnotowym rynku kukurydzy przeprowadzonej przez firmę Tallage dla okresu od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r. pod koniec sezonu 2011/2012 w UE-27 będziemy mieć do czynienia z deficytem tego zboża. Od momentu wstąpienia Polski do Unii nie było takiej sytuacji. Do takiego wniosku doszli francuscy analitycy przyjmując wspomniany poziom produkcji oraz szacując, że popyt na to zboże wyniesie w UE-27 64,9 mln t, a eksport wzrośnie do 2,6 mln t (1 mln t w sezonie 2010/2011).

Oczekuje się spadku importu tego surowca z 7,5 mln t w sezonie poprzednim do 2,5 mln ton. Biorąc pod uwagę szacowany poziom zapasów na początku sezonu na poziomie 5,7 mln t oraz zakładając, że przed 1 października zebrano w UE ok. 2,5 mln t, zapasy z 30 września 2012 r. oszacowano na zaledwie 4,2 mln ton. Biorąc jednak pod uwagę zapotrzebowanie rolnictwa i przemysłu przetwórczego zakłada się że minimalny poziomom zapasów w tym okresie powinien wynosić ponad 4,6 mln t. Oznacza to, deficyt na poziomie 400 tys. t.

Podobał się artykuł? Podziel się!