Kto zdecydował się na zabiegi nalistne, ten chociażby w początkowej fazie rozwoju musiał się spotkać z obrazem kukurydzy w towarzystwie chwastów. Widok ten powinien trwać jak najkrócej. To czas na rozpoznanie chwastów. Im w młodszych fazach uda się je rozpoznać, tym lepiej. Zabieg może być opóźniony z powodu ciągłych opadów deszczu. Właściwie kukurydzę można odchwaszczać do fazy 9 liści. Jednak nie ma sensu narażać jej na tak długi okres konkurencji.

Po przeprowadzeniu zabiegu zwalczania chwastów środkami doglebowymi zachodzi niekiedy potrzeba wykonania poprawki. Wtedy należy wykonać zabieg, stosując jednak niższe zalecane dawki. Późny oprysk czasami jest też konieczny po okresie majowych chłodów, które opóźniają wschody chwastów ciepłolubnych. Obszerny program zwalczania chwastów w kukurydzy pozwala na skuteczne zastosowanie herbicydów w różnych terminach oraz na zróżnicowany skład botaniczny zachwaszczenia.

ZRÓŻNICOWANE ZALECENIA

Omawiając nalistny program zwalczania chwastów, nie sposób pominąć nikosulfuronu, który ostatnio dominuje w zaleceniach. Na 150 zarejestrowanych herbicydów stanowi on 1/3 zaleceń stosowania go pojedynczo oraz kilkanaście kombinacji, w których jest wykorzystywany jako komponent mieszanin fabrycznych i zbiornikowych. To, że nikosulfuron jest zalecany w różnych dawkach, nie dziwi, ponieważ jest produkowany w kilku formach użytkowych, o różnej zawartości substancji czynnych. Zalecany (lub nie) dodatek adiuwantu również jest związany z formulacją preparatu. Jednak terminy stosowania, czyli stopień tolerancyjności w stosunku do roślin kukurydzy, powinny być takie same. Podobnie zakres wrażliwości chwastów dla poszczególnych form powinien być taki sam. W praktyce jest nieco inaczej. Większość herbicydów zawierających nikosulfuron jest zalecana od 2, ale do 4, 6, 7 lub 8 liści, część z nich jednak w okresie od 4 do 9 liści, czyli dla 50 preparatów mamy łącznie 5 terminów użycia. Co należy sądzić o tak zróżnicowanych zaleceniach? Każdy producent bada preparat w określonych warunkach i przedstawia uzyskane pozytywne wyniki. Uwzględnienie ich wszystkich oznacza, że kukurydza nie jest uszkadzana przez nikosulfuron od 2. do 9. liścia. Nieścisłości dotyczą również wrażliwości chwastów. Jest ich znacznie więcej, ale dotyczą między innymi dwóch bardzo istotnych gatunków: komosy białej i perzu właściwego.

PROBLEM Z PERZEM