Sytuacja na światowym rynku ziarna kukurydzy i wykorzystanie jej do produkcji biopaliw była tematem konferencji zorganizowanej w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie koło Poznania przez Polski Związek Producentów Kukurydzy, Komisję Promocji Kukurydzy i Francuski Związek Producentów Kukurydzy (AGPM). Mimo wzrostu powierzchni uprawy o 7 mln ha i wzrostu zbiorów przewiduje się deficyt ziarna kukurydzy na poziomie 10 milionów ton. Światowa powierzchnia uprawy kukurydzy wynosi 150 mln ha, z czego 25 proc. przypada na USA. W Stanach produkcja tej rośliny wzrosła o 6 mln ha, tyle ile wynosi całkowita powierzchnia w UE, ale nie znaczy to, że amerykańska kukurydza zaleje Europę. Amerykanie bowiem wykorzystują kukurydzę w coraz większym stopniu jako źródło energii i budują biogazownie, dlatego eksport z USA spadnie aż o 60 proc.

W unii europejskiej
Zbiory kukurydzy w Unii Europejskiej utrzymają się na stałym poziomie (56 mln ton). Rokuje to zwiększenie popytu i wysokie ceny, co jest bardzo dobrą wiadomością dla producentów kukurydzy i zbóż, gorszą dla hodowców zwierząt. 

Rola kukurydzy w polskim rolnictwie z roku na rok wzrasta. Doceniana jest ona nie tylko w żywieniu zwierząt, ale coraz powszechniej stosowana w przemyśle spożywczym i wykorzystywana jako surowiec energetyczny. Uprawa na ziarno stanowi aktualnie ok. 45 proc. powierzchni uprawy tej rośliny, a uprawa z przeznaczeniem na kiszonkę 55 proc. Nie ulega wątpliwości, że wykorzystanie surowców odnawialnych do celów przemysłowych powinno wzrosnąć. Obecnie udział energii odnawialnej w Polsce stanowi zaledwie 3 proc., podczas gdy w Unii Europejskiej 6 proc. Do 2010 r. wskaźnik ten na mocy dyrektywy UE powinien wzrosnąć do 12 proc. Zatem konieczne będzie zwiększenie zużycia odnawialnych źródeł, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Bardzo duża wydajność kukurydzy z jednostki powierzchni i wysoka przydatność do przetwarzania na bioetanol i biogaz oraz do spalania wpłynie na wzrost uprawy tej rośliny w Polsce. Duże ilości zielonki i kiszonki z kukurydzy wywozi się do Niemiec, na potrzeby działających tam biogazowni. Dynamiczny rozwój tego przemysłu w Niemczech i projekty biogazowni, które będą budowane w Polsce, dają nadzieje, że ten kierunek uprawy ma ogromne szanse rozwojowe.