Dokonując wyboru, należy kierować się nie tylko plennością, ale również przeznaczeniem produkowanego ziarna, ponieważ odmiany istotnie różnią się między sobą wartością cech gospodarczo-użytkowych. Te wyhodowane do celów konsumpcyjnych, ze względu na skład aminokwasowy białka, zdecydowanie ustępują przydatnością żywieniową typowym odmianom pastewnym. Należy też uwzględnić inne cechy, jak chociażby odporność na wyleganie, potrzeby pokarmowe (odmiany intensywne i ekstensywne) oraz oczywiście mrozoodporność. Przydatność odmian do uprawy w danym województwie jest sprawdzana w doświadczeniach porównawczych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR). Na ich podstawie powstają Listy Zalecanych Odmian. To bardzo cenne (lecz niejednokrotnie niedoceniane) źródło wiedzy, ułatwiające trafny wybór odmian do uprawy w danym rejonie kraju. Poniżej prezentujemy zalecenia w stosunku do zbóż ozimych na rok 2014.

PSZENICA OZIMA

KWS OZON - odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność mała do średniej. Oporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną - dość duża, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła - średnia, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dużej odporności na wyleganie. Średni termin kłoszenia i dojrzewania. MTZ dość duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża lub bardzo duża. Ilość glutenu mała do bardzo małej. KWS Ozon posiada wskaźnik sedymentacji duży do bardzo dużego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Odznacza się przeciętną tolerancją na zakwaszenie gleby.

MULAN - odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność mała do średniej. Oporność na rdzę brunatną i septoriozę liści - dość duża. Natomiast na septoriozę plew, mączniaka prawdziwego i choroby podstawy źdźbła - przeciętna, a na fuzariozę - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Dość wczesny termin kłoszenia i dojrzewania. MTZ - średnia, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym - mała. Odporność na porastanie w kłosie, ilość glutenu, liczba opadania oraz wskaźnik sedymentacji - dość duży. Plenność bardzo dobra. Odznacza się przeciętną tolerancją na zakwaszenie gleby.