Analizując wyniki porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)  pszenicy ozimej w ostatnich trzech latach spośród odmian grupy jakościowej A najlepiej plonowały: Linus, RGT Kilimanjaro, Delawar.

Najwyższy plon spośród wszystkich badanych odmian uzyskała pszenica Hybery należąca do grupy jakościowej B, przy czym nie była badana w roku 2016. Jako wysokoplonujące odmiany z tej grupy można wskazać: LG Jutta, Rotax, Bartosz, Artist i Bonanza, która także nie była badana w 2016 r.

Do odmian pastewnych odznaczających się najwyższym plonowaniem zaliczają się: Gimantis, Frisky, KWS Kiran, RGT Kicker.

Najlepiej ocenianą pod względem wartości wypiekowej jest odmiana Astoria, należąca do grupy jakościowej E.

Kolejnymi ważnymi cechami, którymi trzeba się kierować przy doborze odmiany do siewu jest zimotrwałość oraz podatność na choroby i wyleganie. Równie te cechy wpływają na wielkości uzyskanego plonu

Podobał się artykuł? Podziel się!