Obecnie w Krajowym Rejestrze widniej 155 odmian kukurydzy. Lista wydaje się być długa, ale wobec 4 tysięcy odmian dodatkowo dostępnych z tzw. Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA)wykaz ten staje się być mocno okrojony. Warto jednak zaznaczyć, że choć każdą odmianę zgodnie z prawem możemy zasiać w naszym gospodarstwie, większość z nich do tego się nie nadaje, ze względu chociażby na zbyt wysokie FAO. Z drugiej strony część z tych odmian choć nie są dostępne z KR to z kolei są dobrze przebadane pod kątem ich przydatności w naszej strefie klimatycznej i równie warte są rozważenia.

Przed plantatorami niełatwy wybór odmian do siewów na najbliższy sezon. Poniżej przedstawiamy opisy nowych odmian, które w bieżącym roku wzbogaciły listę w Krajowym Rejestrze.

Odmiany wczesne:

Rogoso (Saatbau Linz.) FAO 210-220. Mieszaniec pojedynczy. Ziarno typu pośredniego. Wysokość roślin średnia. Odmiana charakteryzuje się dość dużą odpornością na głownię łodyg i kolb oraz omacnicę prosowiankę, natomiast mniejszą na fuzariozy. Rośliny mało podatne na wyleganie. Dobry wigor początkowy. Odmiana przydatna do uprawy na ziarno oraz CCM. Plon na poziomie wzorca ustalonego dla odmian wczesnych.

Tonacja (HR Smolice). FAO 230. Mieszaniec trójliniowy. Na tle odmian wczesnych daje dość duży plon ziarna. Typ ziarna pośredni zbliżony do flint. Wysokość roślin średnia. Rośliny wykazują średnią odporność na fuzariozę łodyg i wyleganie, dość dużą na fuzariozę kolb, głownię oraz omacnicę prosowiankę. Odmiana polecana na uprawę na ziarno.

Giancario (Saatbau Linz.). Mieszaniec pojedynczy. FAO 240-250 (oceniana była w grupie wczesnej). Kolby dojrzewają nieco wcześniej niż części wegetatywne. Plon ogólny suchej masy i plon jednostek pokarmowych duży. Wskaźnik koncentracji energii poniżej średniej. Rośliny wysokie. Wigor początkowy dość dobry. Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę.

Pirro (Saatbau Linz.).Mieszaniec pojedynczy. FAO 210. Plon ogólny suchej masy i plon jednostek pokarmowych dość duży, wskaźnik koncentracji energii wysoki. Rośliny średniej wysokości. Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę głównie w północnych częściach kraju.

Odmiany średniowczesne:

ES Tolerance (Euralis). Mieszaniec pojedynczy. FAO 250. Plon ziarna duży. Pośredni typ ziarna. Rośliny wysokie o dobrej zdrowotności, dość dużej odporności na fuzariozy iraz głownie i omacnicę prosowiankę. Dobry wigor początkowy.