W 2015 r. Krajowy Rejestr wzbogacił się o 8 nowych odmian żyta. 6 z nich to coraz bardziej popularne odmiany mieszańcowe tego gatunku. Czy oznacza to, że odmiany mieszańcowe wypierają te tradycyjne, czyli populacyjne? Na razie wyraźna tendencja wzrostowa widoczna jest głównie w Krajowym Rejestrze, w którym z roku na rok przybywa coraz więcej tych odmian. W praktyce rosnące zainteresowanie mieszańcami wynika głównie z wyższego potencjału plonowania. Odmiany te bowiem plonują o ok. 10-20 proc. lepiej niż odmiany tradycyjne. To efekt zjawiska heterozji, czyli wybujałości mieszańców.

Pomimo tylu pozytywnych cech żyta mieszańcowego jego udział w strukturze zasiewów jest ciągle niewielki. Często do ich uprawy zniechęca rolników dużo wyższa cena za kwalifikowany materiał siewny oraz przekonanie, że takie odmiany są bardziej wymagające w prowadzeniu łanu. Panuje bowiem opinia, że odmiany mieszańcowe są bardziej podatne na choroby i mniej odporne na wyleganie, w związku z czym wymagają bardziej intensywnej ochrony i regulacji wzrostu.

W skali kraju w uprawie żyta nadal dominują odmiany populacyjne wybierane głównie do siewu na najsłabsze gleby i z założeniem korzystania z niskonakładowej technologii produkcji. Odmiany te charakteryzują się dość małymi wymaganiami zarówno glebowymi, jak i wodnymi. Dobrze też tolerują odczyn gleby o niższym pH i cechują się bardzo dobrą zimotrwałością. Co więcej, zazwyczaj ziarno odmian populacyjnych ma lepsze parametry jakościowe (zawartość białka, liczba opadania) w porównaniu z ziarnem uzyskiwanym z mieszańców.

Poniżej przedstawiamy opisy najnowszych odmian żyta ozimego, które zostały w lutym br. wpisane do Krajowego Rejestru Odmian. Cześć z nich już od tego sezonu jest w ofercie handlowej firm nasiennych.

DWIE ODMIANY POPULACYJNE

Dańkowskie Granat - odmiana populacyjna. Potencjał plonowania wysoki. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. MTZ przeciętna, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Odmiana odznacza się przeciętną odpornością na porastanie ziarna w kłosie. Liczba opadania średnia, zawartość białka duża. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną duża, na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła i septoriozy przeciętna, na rynchosporiozę dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Firma zgłaszająca: Danko Hodowla Roślin sp. z o.o.