Misja satelitów Landsat stanowi najdłużej działający komercyjny program mający na celu obserwację Ziemi z orbity. W jej ramach zostały zgromadzone bogate zbiory danych, przydatnych do badania zmienności zjawisk w czasie. Projekt ASAP wykorzystuje pozyskane zobrazowania m.in. do oceny kondycji upraw oraz warunków przezimowania roślin. Pojedyncza scena z satelity Landsat 8 pokrywa w przybliżeniu obszar 180x180 km 2 i pozwala na analizy z rozdzielczością przestrzenną 15 metrów (po przetworzeniu danych).

Zobrazowania z 28 lutego oraz 4 marca 2016 roku pozwalają na obserwację 4,5 mln hektarów terenów należących do 9 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Ponad połowę tego obszaru zajmują pola uprawne oraz łąki.

Najwięcej użytków odsłoniły chmury 4 marca w województwach zachodniopomorskim (ok. 600 tys. ha) oraz lubuskim (ok. 500 tys. ha). Na Kujawach ponad 300 tys. ha użytków rolnych i łąk jest widocznych na bezchmurnej części zdjęcia z 28 lutego.

Poniżej prezentujemy kilka fragmentów pochodzących z pozyskanych zobrazowań.

Okolice Tczewa – fragmenty gmin Lichnowy i Miłoradz (woj. pomorskie)

Fragmenty gmin Elbląg i Pasłęk (woj. warmińsko-mazurskie)

Fragmenty gmin Gubina i Brody (woj. lubulskie)

Fragmenty gmin Wolin i Kamień Pomorski (woj. zachodniopomorskie)

Fragmenty gmin Stara Dąbrowa i Stargard Szczeciński (woj. zachodniopomorskie)

Fragmenty gmin Świebodzin i Skąpe (woj. lubuskie)

Dane satelitarne dostarczają również informacji, których nie widać „gołym okiem”. Zdjęcia z podczerwienią pozwalają na wyszczególnienie obszarów ze słabszą kondycją roślin. Poniżej przedstawiamy jedno z analizowanych pól w kolorach fałszywych z użyciem kanału podczerwonego oraz analizę stanu przezimowania roślin.