Wyniki obejmują badania plonowania odmian kukurydzy wpisanych do Krajowego Rejestru (KR) wg stanu na dzień 31 października 2016 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), z wyjątkiem tych, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Dla odmian nowych, zarejestrowanych w roku 2016, przedstawiono także wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych z lat 2013-2015. Informacja obejmuje również wyniki plonowania odmian niewpisanych do KR, które pochodzą ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin rolniczych (CCA) i zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych.

Badania prowadzono na odmianach użytkowanych na ziarno oraz na kiszonkę. Zostały one podzielone na trzy grupy wczesności:

 • Odmiany wczesne FAO – 210- 230,
 • Odmiany średniowczesne FAO 240- 260,
 • Odmiany średnio późne i późne FAO 260- 320.

KUKURYDZA NA ZIARNO – odmiany wczesne

Plon wzorca wyniósł 121,6 dt/ha przy wilgotności ziarna 14 proc. wody. Średnia jego wilgotność podczas zbioru - 25,8 proc. Wzorzec tworzyła średnia z wszystkich odmian badanych w danej grupie - 17. Najwyżej plonującymi odmianami okazały się :

 • SY Werena DE - 110 proc. wzorca;133,76 dt/ha,
 • Kwintus DE - 104 proc. wzorca; 126,46 dt/ha,
 • Farmplus DE (CCA) - 103 proc. wzorca; 125,45 dt/ha.

KUKURYDZA NA ZIARNO – odmiany średniowczesne

Plon wzorca wyniósł 128,4 dt/ha przy wilgotności ziarna 14% wody. Średnia jego wilgotność podczas zbioru to 24,2 proc. Wzorzec tworzyła średnia ze wszystkich odmian badanych w danej grupie - 45. Najwyżej plonującymi odmianami okazały się :

Najwyżej plonowały następujące odmiany (dt/ha):

 • Farmfire  DE (CCA) - 108 proc. wzorca; 138,67 dt/ha,
 • ES Asteroid FR - 108, proc. wzorca 138,67 dt/ha,
 • ES Zorion FR- 106. proc. wzorca136,104 dt/ha.

KUKURYDZA NA ZIARNO – odmiany średniopóźne

Plon wzorca wyniósł 131,9 dt/ha przy wilgotności ziarna 14% wody. Średnia jego wilgotność podczas zbioru - 25,4 proc. Wzorzec tworzyły średnia z wszystkie odmiany badane w danej grupie - 29. Najwyżej plonującymi odmianami okazały się:

 • ES Gallery FR (CCA) - 109 proc. wzorca;, 143,77 dt/ha,
 • DKC3623 US - 105 proc. wzorca; 138,50 dt/ha,
 • Herkuli CS FR (CCA) - 102 proc. wzorca; 134,54 dt/ha.