Nalistną ochronę rzepaku ozimego przed zachwaszczeniem można rozpocząć bardzo wcześnie, bo już w fazie liścieni tej rośliny. W tym celu przydatny będzie pierwszy zarejestrowany w rzepaku preparat sulfonylomocznikowy - Salsa 75 WG (Olleas 75 WG), który należy koniecznie stosować z adiuwantem Trend 90 EC. Jego podstawową zaletą jest wysoka skuteczność w zwalczaniu chwastów kapustowatych, w tym coraz częściej pojawiającej się stulichy psiej.

PREPARAT DO ODMIAN CL

Drugim środkiem, o krótkim stażu ochroniarskim, jest Cleravis 492,5 SC. W skład preparatu wchodzą trzy substancje czynne: chinomerak, metazachlor oraz imazamoks. O ile dwie pierwsze nie powodują większej dyskusji, o tyle imazamoks - tak.

Imazamoks charakteryzuje się pełną selektywnością dla odmian rzepaku (nie mylić z GMO) oznaczonych symbolem "CL". Pozostałe odmiany rzepaku wykazują wrażliwość. Stosowanie tego środka pozwala nie tylko na zwalczenie wielu chwastów, lecz także na wyeliminowanie ewentualnych samosiewów rzepaku innych odmian niż CL. Preparat jest przeznaczony do łącznego stosowania z adiuwantem (Dash HC).

Nowoczesne rozwiązania nie polegają jedynie na rejestracji nowych herbicydów, mogą to być również nowatorskie zastosowania już zarejestrowanych środków, jak np. Navigator 360 SL, zawierający trzy substancje: aminopyralid + chlopyralid + pikloram.

Środek ten można stosować łącznie z herbicydami zawierającymi metazachlor. W praktyce firma zaleca użycie 0,3 l/ha środka w połączeniu z 500-625 g s.cz./ha metazachloru. Zabieg powinien być wykonany w fazie 3-4 liści właściwych rzepaku.

ŚRODEK NA PÓŹNIEJSZY TERMIN

Warto wspomnieć także o propyzamidzie reprezentowanym przez Kerb 50 WP i jego odpowiedniki o innej zawartości substancji czynnej. To jedyne herbicydy doglebowe, które niszczą chwasty starsze. Skutecznie działają, co należy uznać za wyjątek, w przedziale temperatury od 0 do 15oC. Ze względu na fakt, że szybciej rozkładają się podczas dużej dostępności światła, ich skuteczność jest zdecydowanie wyższa po zabiegach wykonanych jesienią (coraz krótsze dni) niż wiosną (coraz dłuższe dni). Warto zapamiętać, że oprócz chwastów dwuliściennych propyzamid także eliminuje jednoroczne chwasty jednoliścienne, w tym samosiewy zbóż.