Biorąc pod uwagę oferowaną cenę za ziarno, ze wszystkich zbóż na tle dwóch ostatnich lat najlepiej wypada owies konsumpcyjny oraz paszowy. Bardzo rzadko mamy do czynienia z tak korzystną dla owsa relacją, by zboża to miało lepszą cenę niż żyto konsumpcyjne lub zbliżoną cenę do jęczmienia paszowego.

Cena owsa wahała się w dość szerokich granicach i jednocześnie charakteryzowała się mocnym zróżnicowaniem regionalnym. Za tonę ziarna owsa na przestrzeni dwóch ostatnich sezonów mogliśmy dostać od 500 zł/t netto do nawet 700 zł/t netto. W każdym jednak przypadku, cena ta jest (podkreślamy - w porównaniu do innych gatunków zbóż) relatywnie wysoka.

Na ten stan rzeczy mają głównie wpływ niekorzystne warunki meteorologiczne, a dokładniej silne okresowe niedobory wilgoci. Owies ze zbóż jarych jest najbardziej wrażliwy na suszę i na brak opadów reaguje silnym spadkiem plonu. Owsa po prostu zebraliśmy ostatnio mniej. Zboże to także chętnie jest wykorzystywane do siewu międzyplonów i mieszanek jarych z przeznaczonych między innymi do spasania bydła (przypomnijmy sobie, że suche lata w wielu gospodarstwach poważnie zaburzyły dostępność bazy paszowej). Zapotrzebowanie na ziarno owsa rosło. 

Najsłabiej od kilku lat owies plonował w suchym roku 2015. Według danych GUS z 2015r., średnie plony tego zboża oszacowano na 26,5 dt/ha, a w sumie zebrano około 1,2 mln ton tj. o 16,4 proc. mniej w porównaniu do zbiorów z 2014 r. Z kolei w roku 2016 r, który był nieco bardziej łaskawy dla upraw jarych, zebrano w sumie 1,4 mln ton owsa, , tj. o 16 proc. więcej w porównaniu do zbiorów z 2015 r. średnie plony oszacowano na 28,5 dt/ha.

Można się zatem spodziewać, że w tym roku wielu producentów ponownie zainteresuje się uprawą owsa. Jeśli sezon okaże się sprzyjający dla tego zboża, produkcja wzrośnie, wówczas relacja cen po zbiorach może szybko zmienić się na bardzo niekorzystną dla tego zboża. Spore zainteresowanie tym gatunkiem potwierdzają firmy hodowlano-nasienne, który rejestrują sporo zapytań o materiał siewny tego zboża.

Podobał się artykuł? Podziel się!