Należy unikać zbyt wczesnych siewów kukurydzy, gdyż perspektywa pozornego wydłużenia okresu wegetacji, nie uzasadnia podjęcia ryzyka strat obsady roślin w wyniku pojawienia się jeszcze niekorzystnych warunków kiełkowania roślin.

Ziarno kukurydzy potrzebuje do kiełkowania temperatury gleby na głębokości 5 cm o wartości co najmniej 7°C - 12°C. Im cieplej - tym lepiej. Rośliny kukurydzy ulegają przechłodzeniu w temperaturze 0-5°C. Jeśli taki stan się przedłuża może następować zamieranie roślin. Rośliny całkowicie giną, gdy temperatura spadnie poniżej zera.

Warto również pamiętać, że każda gleba jest inna i nagrzewa się w różnym tempie. Na pierwsze siewy należy wybrać stanowiska przewiewne, o wystawie południowej i ciemniejszej barwie gleby. Takie szybciej osiągną wymaganą temperaturę. Do wczesnych siewów wybierać należy odmiany kukurydzy o ziarnie typu flint lub zbliżone do flint. One tolerują nieco chłodniejszą glebę (7-8 °C ) w porównaniu do ziarna typu dent (koński ząb), które potrzebuje temperatury gleby około 10-12°C.

Podobał się artykuł? Podziel się!