Ze względu na możliwości tworzenia przeróżnych kombinacji mieszanek wielogatunkowych, ich odchwaszczanie bywa trudne i jednocześnie dość ryzykowne. Im większa zmienność gatunkowa w obrębie tworzonej mieszanki, tym większy problem z odpowiednim doborem selektywnego herbicydu. Sytuację komplikuje brak doprecyzowanych zapisów w etykietach środków ochrony roślin. Ciągle brakuje opracowań na temat programów ochrony takich zasiewów i formalnych zaleceń w tym zakresie.

W MIESZANKACH ZBOŻOWYCH UWAŻAĆ NA OWIES

Mieszanki zbożowe, zwłaszcza jare, to nasza narodowa specjalność. Do ich uprawy wykorzystuje się praktycznie wszystkie gatunki zbóż, mieszając je w różnych proporcjach. Uprawia się je zarówno na pasze objętościowe, jak i skarmia w postaci zielonki, z przeznaczeniem do zakiszania, na susz lub na nasiona.

Odchwaszczanie samych mieszanek zbożowych z racji podobieństwa gatunkowego raczej nie jest skomplikowane. Wyjątek stanowią mieszanki z owsem, gdyż zboże to wykazuje zdecydowanie większą wrażliwość na dostępne na rynku substancje czynne. Dobierając zatem odpowiedni herbicyd do odchwaszczania mieszanki z tym komponentem, należy zawsze sprawdzić, czy dana substancja czynna nie będzie fitotoksyczna dla tej rośliny. Nie warto jednak rezygnować z tego zboża, gdyż jest to bardzo cenny komponent mieszanek. Owies jest najbardziej konkurencyjny w stosunku do chwastów. Ze względu na cechy fitosanitarne owsa, zasiewy mieszane z tym zbożem są także wartościowym ogniwem zmianowania. Z wielu badań wynika, że mieszanki z co najmniej 50-procentowym udziałem owsa zdecydowanie lepiej ograniczają zachwaszczenie niż chociażby mieszane zasiewy pszenicy z jęczmieniem. Najkorzystniej pod względem ograniczania zachwaszczenia wypada mieszanka jęczmienia

Zabiegi herbicydowe w uprawach mieszanych z reguły należy wykonać do końca krzewienia rośliny uprawnej. Część preparatów (Deresz 306 SE, Feniks 306 SE, King 306 SE, Kojot 306 SE, Muskato 306 SE i Mustang 306 SE, Mustang Forte 195 SE, Tarpan 306 SE) posiada dłuższy termin stosowania, bo można je stosować do fazy 2. kolanka.