Główny Urząd Statystyczny (GUS)  opublikował pod koniec września przedwynikowy szacunek zbiorów głównych produktów rolnych i ogrodniczych. Wynika z niego, że zbiory zbóż wyniosły 26,3 mln ton i były niższe o 11 proc. w odniesieniu do ubiegłego roku, ale o 2 proc. wyższe od średnich zbiorów z lat 2001-2003. Zboża uprawiano na powierzchni 7,9 mln ha, a plony wyniosły 3,1 t z ha. Rok wcześniej powierzchnia zasiewów wynosiła 8,3 mln ha. Kukurydzę uprawiano na powierzchni 343 tys. ha, o 17 proc. mniejszej niż w 2004 roku. Zebrano 1,9 mln ton, o 18 proc. mniej niż rok temu. Mniejsze zbiory nie wpłynęły na podaż zbóż na rynku krajowym. Spadek podaży z bieżących zbiorów zrekompensował wysoki poziom zapasów początkowych (4,4 mln ton).   Jakość dobra czy słaba? Opinie na temat jakości ziarna z tegorocznych zbóż są bardzo zróżnicowane. Jedni twierdzą, że ziarno jest mniejsze, gorzej wykształcone. Drudzy uważają, że jest ono dobrej jakości.

– W niektórych wczesnych odmianach pszenicy (po dużych opadach deszczu) rozpoczęły się procesy wschodowe wewnątrz ziarniaka, co spowodowało, że pszenica nie ma odpowiednich parametrów jakościowych. Nie jest to jednak regułą. Producenci z naszego regionu zbadali swoje ziarno w laboratoriach. Wynika z nich, że w większości przypadków pszenica jest dobrej jakości – mówi Władysław Achim, dyrektor OT ARR w Olsztynie. Podobnie uważa dr Tadeusz Solarski, prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. – Czasem odnoszę wrażenie, że celowo mówi się o złej jakości, aby obniżyć ceny skupu. Jakość tegorocznego ziarna nie odbiega parametrami od tego z poprzednich lat, do którego nie zgłaszano zastrzeżeń – twierdzi. Przetwórcy jednak narzekają na jakość ziarna. Ich zdaniem, zwłaszcza pszenica konsumpcyjna jest złej jakości. Mówią, że lepszą będą sprowadzać z zagranicy.   Ceny za niskie Zespół ekspertów powołanych przez Agencję Rynku Rolnego ocenił, że przeciętne ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej w grudniu 2005 roku będą na poziomie 380-400 zł za tonę, żyta – 275-295 zł za tonę.  Do marca 2006 roku wzrost cen będzie niewielki. Pszenica konsumpcyjna kosztować będzie 395-420 zł/t, zaś żyto będzie kosztowało w granicach 285-305 zł/t.