Badane odmiany to: Natula, Turnia, Tonacja, Wydma, Bogatka, Mulan, Ethos, Tulsa, Meteor, Muszelka, Kranich, Leiffer - łącznie 22 próby.

Wyniki pokazują jak kształtowały się parametry jakościowe badanych odmian. Te parametry to: zawartość białka, zawartość glutenu, wskaźnik sedymentacji, liczba opadania i gęstość ziarna w stanie zsypnym.

Z analizy wyników badanych odmian  można odczytać, że około 87 proc.  badanych próbek  osiągnęło wartość gęstości ziarna ( minimum wynosi 76 kg/hl). Taki wynik oznacza  dobry lub bardzo dobry rozwój bielma i w związku z tym dużą wydajność  mąki.

Gęstość świadczy o dorodności ziarna, czyli o masie 1000 ziaren. Ziarno pszenicy o dobrej jakości powinno charakteryzować się gęstością w stanie zsypnym na poziomie co najmniej 72 kg/hl, gęstość wyższa od 76 kg/hl wskazuje na lepszy rozwój bielma, czyli o większej wydajności mąki. Zawartość białka zróżnicowana  od 10,4 do 13,6 proc. s.m., ale żadna z badanych próbek odmian jakościowych nie osiągnęła  minimum dla klasy A  (min. dla kasy A to 13,5 proc.), ale wszystkie próbki wskazują, że mąka nadaje się do wypieku. Zawartość glutenu była dość zróżnicowana od 20 proc. do 29,8 proc. co świadczy o nieprawidłowym nawożeniu.

Wskaźnik sedymentacyjny kształtował się  w granicach od 41 do  58 jednostek, to bardzo dobre wartości, takie ziarno może spełniać role tzw. „polepszacza” w mieszankach przemiałowych ale warunek zawartość białka nie mniejsza jak 14 proc., niestety żadna z badanych próbek nie osiągnęła takiego wyniku.

Reasumując. Ziarno pszenicy ze zbioru 2011 r. charakteryzuje się dobrymi parametrami,  jeśli brać pod uwagę wartość wypiekową  - zdecydowanie lepsze parametry niż w 2010r.

Ilość glutenu dla odmian chlebowych (B),  to min. 26 proc., dla odmian jakościowych (A) min. 30 proc. - te wskaźniki nie są osiągnięte, podobnie  jest z ilością białka - co świadczy o złej agrotechnice, zwłaszcza nawożeniu azotem, dawkach i terminach nawożenia. Skład glutenu i jego jakość zależą głównie od czynnika genetycznego, zakodowanego w cechach odmianowych, natomiast ilość glutenu może być modyfikowana czynnikami siedliskowymi i agrotechnicznymi. Azot decyduje o poziomie i jakości białek w ziarnie, które warunkują właściwości ciasta pszennego. Nie bez znaczenia jest także niedostosowanie dawek fosforu i potasu pod potrzeby i zgodnie z zasobnością gleby w te składniki. Uboga zasobność gleb to pogorszenie jakości technologicznej ziarna, gdyż fosfor jest składnikiem kwasów nukleinowych – jego niedobór zmniejsza syntezę białek, zaś potas i magnez aktywują enzymy biorące udział w syntezie białka.

Uprawiający odmiany z grup technologicznych A i B,  by uzyskać ziarno o odpowiednich parametrach muszą: zachować rygor technologiczny ( nawożenie,ochrona, terminy, płodozmian) oraz dobrać odmianę do warunków glebowo-klimatycznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!