- Plony zbóż ogółem oszacowano na 37,7 dt/ha tj. o 1,9 proc. wyżej niż w 2012 r. i o 17,1 proc. wyżej w porównaniu do średniej z lat 2006-2010. Zbiory zbóż ogółem szacuje się na około 28,1 mln t, tj. o 1,4 proc. niżej w porównaniu do ubiegłorocznych i o 5,3 proc. wyżej w porównaniu do średniej z lat 2006-2010.


GUS oszacował, że powierzchnia uprawy kukurydzy przewidzianej do zbioru na ziarno wynosi ok. 613,0 tys. ha o 12,7 proc. więcej niż w roku 2012. Plony z kolei mają wynieść 63,7 dt/ha.

Powierzchnię uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na ponad 6,7 mln w tym:
- pszenicy ogółem na ponad 2,1 mln ha, tj. o ok. 3 proc. więcej od ubiegłorocznych,
- żyta na około 1,2 mln ha, tj. o ok. 11 proc. więcej od ubiegłorocznych,
- jęczmienia ogółem na ponad 0,8 mln ha, tj. o ok. 30 proc. mniej od ubiegłorocznych,
- owsa na ponad 0,4 mln ha, tj. o ok. 16 proc. mniej od ubiegłorocznych,
- pszenżyta ogółem na blisko 1,2 mln ha, tj. o ok. 19 proc. więcej od ubiegłorocznych,
- mieszanek zbożowych ogółem na ponad 1 mln ha, tj. o ok. 21 proc. mniej od ubiegłorocznych.

- W strukturze zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi udział powierzchni zbóż ozimych wynosi 65,9 proc., a udział powierzchni zbóż jarych to 34,1 proc. W porównaniu do roku ubiegłego udział powierzchni zbóż ozimych zwiększył się o 16,7 punktu procentowego, natomiast o tyle samo zmniejszył się udział zasiewów zbóż jarych. Tak znaczna zmiana struktury zasiewów była wynikiem przede wszystkim dobrego przezimowania (niewielkich strat zimowych i wiosennych) zbóż ozimych - podaje GUS.

Zbiory zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na około 17,0 mln t, w tym:
- pszenicy na 8467,2 tys. t, tj. o 42,3 proc. więcej niż w roku ubiegłym,
- żyta na 3291 tys. t, tj. o 13,9 proc. więcej niż w roku ubiegłym,
- jęczmienia na 867,4 tys. t, tj. o 48,1 proc. więcej niż w roku ubiegłym,
- pszenżyta na 3877,5 tys. t, tj. o 38,1 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych,
- mieszanek zbożowych na 484,6 tys. t, tj. o 76,5 proc. więcej niż w 2012 r.

Zbiory zbóż podstawowych jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na około 7,1 mln t, w tym:
- pszenicy na 913,6 tys. t, tj. o 65,6 proc. mniej niż w roku ubiegłym,
- jęczmienia na 2050,7 tys. t, tj. o 42,9 proc. mniej niż zbiory ubiegłoroczne,
- owsa na 1192,8 tys. t, tj. o 18,7 proc. mniej niż w roku ubiegłym,
- pszenżyta na 385,4 tys. t, tj. o 28,8 proc. mniej,
- mieszanek zbożowych na 2556,3 tys. t, tj. o 29,9 proc. mniej niż w 2012 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!